Súhrnný rozvrh tried

Pondelok Utorok Streda Štvrtok Piatok
Trieda 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1.A SJL MAT SJL VYV VYV   SJL SJL ANJ TEV     SJL MAT SJL HUV     SJL ETV/NBV ANJ MAT PVO   SJL MAT SJL TEV    
1.B SJL MAT VYV VYV ANJ   SJL MAT TEV SJL     SJL MAT SJL HUV     ANJ SJL ETV/NBV SJL     MAT SJL PVO SJL TEV  
1.C SJL MAT ETV/NBV SJL     ANJ SJL MAT SJL TEV   SJL SJL VYV VYV     PVO SJL MAT SJL     MAT SJL HUV ANJ TEV  
2.A SJL MAT HUV SJL INF   SJL MAT TEV ANJ     SJL PVO SJL VYV VYV   MAT SJL TEV SJL ETV   MAT ANJ SJL PVO    
NBV  
2.B SJL MAT ANJ VYV VYV   SJL INF PVO TEV     SJL MAT SJL HUV     SJL MAT SJL PVO ETV   SJL TEV MAT SJL ANJ  
NBV NBV
2.C TEV ANJ SJL MAT SJL   MAT SJL VYV VYV     SJL MAT INF PVO SJL   SJL MAT SJL TEV ETV   SJL PVO ANJ HUV    
NBV
3.A MAT SJL INF PDA HUV   SJL TEV MAT ETV/NBV VLA ANJ SJL MAT SJL PVC ANJ   ANJ VYV SJL SJL     PDA SJL TEV MAT SJL  
3.B SJL MAT SJL PDA ANJ   MAT TEV SJL ETV/NBV VLA INF SJL MAT ANJ SJL HUV   SJL MAT TEV ANJ     SJL PDA SJL PVC VYV  
3.C SJL MAT SJL ANJ PDA   SJL MAT SJL ETV/NBV VLA TEV SJL MAT SJL ANJ HUV   MAT INF SJL VYV PVC   ANJ SJL TEV PDA    
4.A SJL MAT SJL HUV VLA ETV/NBV MAT SJL ANJ PDA TEV   SJL ANJ MAT INF SJL VYV SJL PVC MAT TEV SJL   SJL PDA DOV ANJ    
4.B SJL MAT PVC PDA ETV/NBV   SJL MAT INF SJL ANJ   SJL PDA TEV SJL HUV ANJ SJL MAT VLA SJL VYV   MAT TEV ANJ SJL DOV  
4.C SJL MAT SJL ANJ HUV   SJL MAT SJL PVC VYV   SJL MAT TEV PDA INF   MAT SJL ANJ DOV VLA ETV/NBV SJL PDA SJL TEV ANJ  
5.A SJL THD/INF MAT NEJ TEV   SJL MAT ETV/NBV BIO GEG ANJ MAT NEJ VYV VYV SJL THD/INF DEJ TEV SJL BIO ANJ   ANJ MAT SJL HUV GEG  
5.B ANJ BIO MAT TEV SJL   ANJ SJL ETV/NBV DEJ MAT   SJL BIO MAT TEV GEG NEJ SJL MAT HUV ANJ VYV VYV THD/INF THD/INF GEG NEJ SJL  
5.C GEG MAT BIO SJL TEV ANJ SJL NEJ/RUJ ETV/NBV MAT THD/INF   ANJ GEG SJL HUV DEJ   ANJ TEV SJL MAT THD/INF   MAT BIO NEJ/RUJ SJL VYV VYV
6.A SJL NEJ/RUJ ANJ/FYZ FYZ/ANJ MAT DEJ SJL ANJ MAT THD/INF GEG ETV/NBV SJL OBN MAT DEJ TEV BIO SJL VYV THD/INF MAT NEJ/RUJ   TEV ANJ SJL MAT BIO HUV
6.B OBN MAT ANJ/NEJ TEV SJL HUV ANJ/FYZ ANJ/FYZ SJL MAT DEJ ETV/NBV MAT SJL BIO TEV ANJ/NEJ VYV GEG ANJ/NEJ SJL THD/INF MAT DEJ MAT ANJ/NEJ BIO SJL THD/INF  
7.A BIO ANJ/NEJ MAT DEJ OBN HUV GEG ETV/NBV FYZ/CHE SJL MAT ANJ/NEJ BIO ANJ/THD ANJ/THD SJL TEV DEJ SJL GEG ANJ/NEJ VYV MAT INF TEV MAT SJL FYZ/CHE FYZ/CHE ANJ/NEJ
7.B MAT GEG TEV SJL ANJ VYV MAT ETV/NBV SJL ANJ BIO DEJ SJL HUV NEJ/RUJ FYZ/CHE FYZ/CHE GEG MAT DEJ BIO OBN TEV ANJ SJL NEJ/RUJ THD/INF THD/INF MAT FYZ
8.A ANJ/NEJ CHE SJL ETV/NBV/INF MAT TEV GEG DEJ MAT SJL ANJ/NEJ BIO CHE/ANJ FYZ/ANJ MAT SJL OBN/VUM FYZ/CHE MAT GEG FYZ SJL ANJ/NEJ SEE/THD SJL MAT DEJ BIO ANJ/NEJ TEV
TEV TEV SEE/THD
8.B GEG SJL MAT ETV/NBV/INF NEJ/RUJ SEE/THD SJL MAT BIO DEJ ANJ TEV NEJ/RUJ SJL CHE MAT OBN/VUM GEG DEJ ANJ MAT FYZ SJL TEV MAT FYZ/CHE FYZ/CHE ANJ SJL BIO
TEV SEE/THD TEV
9.A SJL TEV ANJ/RUJ MAT FYZ/CHE FYZ/CHE BIO MAT NEJ/ANJ/RUJ ANJ/NEJ SJL DEJ MAT CHE SJL ANJ DEJ TEV ETV/NBV/SEE FYZ MAT SJL GEG/BIO ANJ/NEJ DEJ OBN/VUM MAT SJL ANJ/RUJ GEG