Rada školy

 
Predseda Rady školy: Mgr. Jana Vaculová

 

Členovia Rady školy:  
pedagogický zamestnanec Mgr. Jozef Kolbaský
pedagogický zamestnanec Mgr. Jana Vaculová
ostatní zamestnanci školy Mária Lodičová
zástupca rodičov JUDr. Anna Burdová
zástupca rodičov Mgr. Jana Franko
zástupca rodičov RNDr. Monika Molokáčová
zástupca rodičov Ing. Pavel Titl
zástupca zriaďovateľa (MMK) Dana Šoffová
zástupca zriaďovateľa (poslanec  MZ) Daniel Rusnák
zástupca zriaďovateľa (poslanec MZ) Ing. Mária Gamcová, PhD.
zástupca zriaďovateľa (poslanec MČ) Mgr. Zuzana Fiľakovská

 

Štatút Rady školy pri ZŠ Mateja Lechkého

Správa o činnosti rady školy 2016/2017

Začiatok / ukončenie funkčného obdobia rady školy: 2016 – 2021