Triedy

 
Trieda Triedny učiteľ Počet žiakov
I. A Mgr. Mária Nasterová 18 žiakov (9 chlapcov, 9 dievčat)
I. B Mgr. Janka Gregová 22 žiakov (11 chlapcov, 11 dievčat)
I. C Mgr. Terézia Holubjaková 21 žiakov (11 chlapcov, 10 dievčat)
II. A Mgr. Andrea Flešárová 22 žiakov (12 chlapcov, 10 dievčat)
II. B Mgr. Anna Horvátová 21 žiakov (13 chlapcov, 8 dievčat)
II. C Mgr. Jana Hlebašková 21 žiakov (10 chlapcov, 11 dievčat)
III. A Mgr. Silvia Hricová 25 žiakov (15 chlapcov, 10 dievčat)
III. B PaedDr. Gabriela Stanayová 21 žiakov (14 chlapcov, 7 dievčat)
III. C Mgr. Anna Tkáč 22 žiakov (14 chlapcov, 8 dievčat)
IV. A Mgr. Jana Vaculová 24 žiakov (11 chlapcov, 13 dievčat)
IV. B Mgr. Dana Onderová 23 žiakov (12 chlapcov, 11 dievčat)
IV. C Mgr. Nataša Skibová 24 žiakov (14 chlapcov, 10 dievčat)
V. A RNDr. Martina Papierniková, Phd. 26 žiakov (15 chlapcov, 11 dievčat)
V. B Mgr. Monika Andrašková 23 žiakov (9 chlapcov, 14 dievčat)
V. C PaedDr. Karol Lukáč 21 žiakov (9 chlapcov, 12 dievčat)
VI. A Mgr. Mária Draxlerová 25 žiakov (16 chlapcov, 9 dievčat)
VI. B Mgr. Mária Sajenková 23 žiakov (14 chlapcov, 9 dievčat)
VII. A Mgr. Jozef Kolbaský 22 žiakov (9 chlapcov, 13 dievčat)
VII. B
Mgr. Mária Smoľaková 24 žiakov (9 chlapcov, 15 dievčat)
VIII. A Mgr. Daniela Sobotková 28 žiakov (17 chlapcov, 11 dievčat)
VIII. B  PaedDr. Jana Telišková 25 žiakov (13 chlapcov, 12 dievčat)
IX. A Mgr. Agáta Bérešová 28 žiakov (17 chlapcov, 11 dievčat)