2% dane EDUCO

 

Milí rodičia a priatelia našej školy,

v prvom rade by sme Vám chceli poďakovať za Vaše 2%, ktoré ste nám poukázali v ostatných piatich rokoch. Táto suma bola takmer 25 000,- €, za ktoré sme už nakúpili mnoho vecí pre Vaše deti. Škole už pribudli dataprojektory, počítače, notebooky, tablety, počítačové myšky, hudobné mikrosystémy, slúchadlá, multifunkčné zariadenie, interaktívna tabuľa, nové lavice, knihy do školského klubu detí a ešte rôzne drobnosti ako napr. tričká s logom na reprezentáciu školy a pod.

A tak sa opätovne, aj tento kalendárny rok naša nezisková organizácia uchádza o 2% z Vašich daní. Prosím neváhajte, oslovte celú svoju rodinu a známych a DARUJTE nám 2% zo svojich daní. Hlavným cieľom použitia finančných prostriedkov je podpora výchovno-vzdelávacieho procesu v našej škole. Všetky finančné prostriedky, ktoré získame, budú použité na správnu vec – pre Vaše deti.

Základné informácie

Názov: EDUCO n.o.
Sídlo: Ulica Jána Pavla II. 1, 040 23 Košice
IČO: 45737541
DIČ: 2023425404
Registrácia: 23. 12. 2011
Zodpovedná osoba: Danica Slašťanová – riaditeľ n.o.
Telefón:
+421-55-6444058
+421-907422331
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s
IBAN: SK41 0900 0000 0050 3028 5599

E-mail:
danicaslastanova@gmail.com
zslechkeho@gmail.com

Správna rada:
JUDr. Tomáš Illeš
RNDr. Janka Lacková
Jana Grubiaková
Andrea Pastirčáková
Riaditeľ: Danica Slašťanová
Revízor: Ing. Miroslava Medveová

Postup krokov na poukázanie 2% z dane

Postup krokov na poukázanie 2% (3%) pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02.2018 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Zamestnávateľ Vám vystaví  tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2017 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,- €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom   Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2017 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Zároveň si stiahnite a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní  2% (3%) dane. Na ňom uveďte sumu zodpovedajúcu 2% (3%) zaplatenej dane. Túto sumu vypočítate z údajov v Potvrdení o zaplatení dane, ktoré dostanete od zamestnávateľa.
 5. Ak nám chcete oznámiť, že Vy ste nám zaslali svoje 2% (3%), zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa … NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016.
 6. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením  (musí byť originál), doručte do 30. 04. 2018 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 7. V prípade, ak sa Vám nechce chodiť na daňový úrad, my to za Vás vybavíme, ale obe tlačivá nám doneste do 23. 04. 2018 (p. Danici Slašťanovej).
 8. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 9. Ak ste FO a sami podávate daňové priznanie, informáciu o darovaní 2% (3%) vpisujete priamo do vášho daňového priznania. Daňové priznanie treba doručiť a daň uhradiť do 31. marca 2018.
 10. Ak ste PO a podávate daňové priznanie, informáciu o darovaní 1% (2%) vpisujete priamo do vášho daňového priznania. Daňové priznanie treba doručiť a daň uhradiť do 31. marca 2018.

Poznámky:

 • Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska. Adresa Daňového úradu: Železničná 1, Košice – centrálny daňový úrad pre celé Košice
 • Čísla účtov prijímateľa nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy.
 • Tlačivá pre tých, ktorí si daňové priznanie robia sami môžete stiahnuť na tejto stránke http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/, ale v prípade záujmu Vám ich poskytneme aj my.
Tlačivá na 2% z dane
Výročné správy
Zverejnenie špecifikácie použitia prijatého podielu zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v obchodnom vestníku
Evidencia majetku, alebo čo sme už pre detičky kúpili :-)