Knižnica pre mládež

 

Knižnica pre mládež mesta Košice

Riaditeľka knižnice:  Mgr. et Mgr. Iveta Hurná

Knihovníčka:  Mgr. Lenka Mencelová

História vzniku

Je jedinou špeciálnou knižnicou na Slovensku orientovanou na prácu s deťmi a mládežou. V čase svojho vzniku (1955) bola prvou z pilotného projektu, ktorého cieľom bolo založiť špeciálne knižnice pre deti a mládež v každom krajskom meste po celom Československu. Nakoniec ostala jedinečná svojho druhu, a to nielen na Slovensku, ale aj v rámci bývalého Československa. K jej vzniku došlo odčlenením detského oddelenia Krajskej ľudovej knižnice (dnešná Knižnica Jána Bocatia) v Košiciach pod názvom Krajská detská knižnica. V priebehu svojej histórie niekoľkokrát zmenila svoj názov – poznáme ju pod názvom Okresná knižnica pre mládež, Krajská knižnica pre mládež, Mestská knižnica pre deti a mládež až po jej súčasný názov – Knižnica pre mládež mesta Košice. Na konci prvého roku svojej existencie knižnica mala jedinú pobočku (3 miestnosti) so sídlom na Leninovej ulici č. 63 (dnešná Hlavná ulica), evidovala 2 328 čitateľov, 59 139 výpožičiek a v jej knižničnom fonde sa vtedy nachádzalo celkove 5 920 zväzkov.

Pri svojej práci knižnica využíva kreatívne formy práce s deťmi, mládežou a s literatúrou. Hlavným cieľom okrem tej základnej – požičiavania kníh, je vyvolať záujem o knihu a čítanie ako také a následne naučiť svojich čitateľov celoživotnej láske ku knihe ako forme celoživotného sebavzdelávania, alebo zmysluplného relaxu.

Knižnica má v súčasnosti 21 pobočiek (z toho 16 školských a 5 mimoškolských). Najnovšou a najmodernejšou pobočkou knižnice je mimoškolská pobočka LitPark, nachádzajúca sa v areáli Kasární/Kulturpark na Kukučínovej ulici 2, ktorej meno netradične vzišlo z verejne výzvy Hľadá sa meno… Jedinečnou je pobočka Nezábudka na Poľovníckej ulici č. 8, Košice, ktorá sa špecializuje na prácu s čitateľmi s rôznym typom handicapu (zdravotným, mentálnym a sociálnym). Služby knižnice využíva takmer 12 000 čitateľov najmä z radov detí a mládeže, knižný fond predstavuje cca 216 900 zväzkov. Ročne knižnica eviduje viac ako 310 000 výpožičiek a pre širokú verejnosť odprezentuje až 2 800 zábavno-súťažných, náučných a vzdelávacích podujatí, seminárov a festivalov s účasťou do 136 600 návštevníkov.

KMK pri ZŠ Mateja Lechkého bola otvorená 21. 10. 1994.
Po celé roky eviduje 95% až 100% žiakov ZŠ ako svojich čitateľov. Fond knižnice tvorí cca 6 050 zväzkov kníh. Knižnica sa zapája do celomestských podujatí.

V roku 2012 získala titul Kráľa detských čitateľov naša čitateľka Natália Koľveková a v roku 2013 získala v tejto súťaži 2. miesto Tatiana Harvanová.

Výpožičná doba ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1:

Pondelok      08:00 – 16:00
Utorok          08:00 – 16:00
Streda          08:00 – 16:00
Štvrtok         13:00 – 16:00
Piatok           08:00 – 16:00

Obedňajšia prestávka        12:00 – 12:30

Cenník služieb a poplatkov:

  • Zápisné (na 365 dní)
Deti do 6 rokov (výnimka 7 r. – MŠ) 0,50 €
Deti od 7 – 14 rokov (výnimka 15 r. – ZŠ) 1,00 €
Deti od 15 rokov a dospelí 2,00 €
ZŤP od 0 – 99 rokov 0,00 €      Jednorazové členské – 0,50 €

 

  • Upomienky – knihy
Pokuta za oneskorené vrátenie (1. týždeň meškania) 0,30 €
1. upomienka (2. týždeň meškania ) – odoslaná mailom, sms 0,60 €
2. upomienka (4. týždeň meškania) – odoslaná mailom, sms 1,20 €
3. upomienka (29. deň meškania) – odoslaná poštou 1,50 €
4. upomienka (7. týždeň meškania) – odoslaná mailom, sms 2,10 €
5. upomienka (57. deň meškania) – odoslaná poštou 2,70 €
Pokus o zmier (12. týždeň meškania) – odoslaná poštou 6,20 €

 

  • Upomienky – časopisy
1. upomienka (1. týždeň) – odoslaná mailom, sms 0,05 €/1ks
2. upomienka (2. týždeň) – odoslaná mailom, sms 0,10 €/1 ks
3. upomienka (29. deň meškania) – odoslaná poštou 0,25 €/1 ks
4. upomienka (64. deň meškania) – odoslaná poštou 0,50 €/1 ks

 
Oficiálna stránka knižnice