Školský časopis

 

Ku kultúrno-spoločenskému životu našej školy neodmysliteľne patrí náš školský časopis LECHKÁČIK, ktorý začal vychádzať v školskom roku 1997/98.

Časopis informuje o živote školy v rubrikách:

  • divadlo – kultúra,
  • novinky – internet,
  • súťaž – ľudové tradície,
  • rozhovor – aktuality,
  • hudba – hudobné návraty,
  • miesto pre tvoj názor.

LECHKÁČIK stojí iba 0,80 EUR.
Vychádza raz za štvrťrok, zatiaľ čierno-bielo. Je výsledkom samostatnej práce žiakov, pri ktorej využívajú aj textový editor Microsoft Word.

 

Pri príprave časopisu sa na ňom redakčne podieľajú:

Šéfredaktor: Miroslav Pavlíček

Predsedníčka redakčnej rady: Sofia Vasilíková

Redaktori: Lucia Gečanová, Daniel Benco

Koordinátorky: Helena Palčová, PhDr. Ivica Langerová

Korektúra textov: PhDr. Ivica Langerová