Výchovné poradenstvo

 

„ Výchovný poradca Ti pomôže otvoriť dvere,

ale vstúpiť do nich musíš Ty sám.“

Asociácia výchovných poradcov

Výchovný poradca: RNDr. Dana Macková
dana.mackova@zslechkeho.sk
Konzultačné hodiny: streda  09:00 hod. – 14:00 hod.

Školský psychológ: Mgr. Daniela Krišová
daniela.krisova@zslechkeho.sk
Konzultačné hodiny: pondelok  09:00 hod. – 15:00 hod.

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Mária Nasterová
maria.nasterova@zslechkeho.sk

 

Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie detí a v oblasti problémového a delikventného vývinu detí. Sprostredkúva prepojenie školy s odbornými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú starostlivosťou o deti. Poskytuje metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy a zákonným zástupcom dieťaťa.

 

Ďalšie informácie výchovného poradcu

Rodičovské združenie 17/18

Komplexná školská stratégia v boji proti šikanovaniu

Porovnanie záujmu a prijatia v 9. ročníku v školskom roku 2016/2017

Umiestnenie žiakov 9. ročníka na  SŠ od roku 2000 do roku 2017

Užitočné odkazy

Harmonogram k prijímaniu uchádzačov zo ZŠ na denné štúdium na SŠ pre školský rok 2018/2019

Zo školy do zamestnania

Plán výchovy k manželstvu a rodičovstvu 2017-2018