Školský klub detí

 

Zoznam vychovávateliek a vychovávateľov:

  • Andrea Gajdošová - I. oddelenie ŠKD  (2. A + 3. A)
  • Zlatica Verbová – II. oddelenie ŠKD  (2. C + 3. A)
  • Bc. Miriam Bialoboková - III. oddelenie ŠKD  (1. B + 3. B)
  • Helena Palčová - IV. oddelenie ŠKD  (1. A + 3. C)
  • Bc. Iveta Fitzová – V. oddelenie ŠKD (1. C + 3. C)
  • Mária Sabolová - VI. oddelenie ŠKD  (2. B + 3. B)
  • Mgr. Silvia Štefančíková - VII. oddelenie ŠKD (4. B + 4. A)
  • Mgr. Peter Novák – VIII. oddelenie ŠKD  (4. C + 4. A)

Počet žiakov v ŠKD: 239
Počet oddelení v ŠKD: 8

 

Poplatok do školského klubu detí môžete uhrádzať poštovou poukážkou alebo príkazom cez internet banking:

  • IBAN: SK61 5600 0000 0093 0891 4002
  • VS: bude vám oznámený pri zápise do školského klubu detí