História školy

 

5. september 1994 bol deň, ktorý zanechal v nás všetkých silný zážitok a spomienky, ktoré si budeme v našich mysliach dlho pripomínať. V tento deň sa prvým zvonením otvorila brána Základnej školy na Lechkého ulici – brána školy, ktorá bude niesť meno Mateja Lechkého, prvého učiteľa a riaditeľa hudobnej školy v Košiciach pred 210 rokmi. V tento deň začala škola pracovať s 1051 žiakmi, s 57 pedagógmi v 39 triedach. Riaditeľom školy sa stal p. Juraj Šárik.

Otvorenie školy

9. septembra 2010 škola získala Certifikát o slávnostnom zapožičaní čestného názvu Základná škola Mateja Lechkého“.

Čestný názov školy tvorí meno a priezvisko významnej historickej osobnosti, ktorá svojím životným dielom alebo svojimi činmi prispela k rozvoju vzdelanosti, rozvoju demokracie, šíreniu myšlienok humanizmu a vlastenectva, pokroku technike alebo vede, kultúre a umení a má priamy vzťah k škole, zameraniu školy alebo k miestu sídla školy.

Matej Lechký bol prvý učiteľ hudby v Košiciach, ktorý prišiel z Čiech, kde nadobudol hudobné vzdelanie a prax. Medzi jeho žiakov patril aj známy košický hudobník František Xaver Zomb, ktorý sa neskôr stal učiteľom na tej istej škole, kde predtým pôsobil Matej Lechký.

Čestný názov možno zapožičať iba škole, ktorá dlhodobo dosahuje veľmi dobré výsledky vo výchovno-vzdelávacej práci a jeho zapožičanie zaväzuje školu pestovať tradície spájajúce sa s menom osobnosti, ktoré nesie škola vo svojom názve. Nápad uchádzať sa o čestný názov vznikol v čase, keď ulica Lechkého bola premenovaná na Ulicu Jána Pavla II. Učitelia, ale aj ich žiaci, mali záujem vedieť o živote a pôsobení Mateja Lechkého viac, a tak začali pripravovať rôzne projekty. Významnú zásluhu na tom, že naša základná škola získala čestný názov má súčasný pán riaditeľ RNDr. Igor Šafran. Je potrebné zdôrazniť, že iba 3 z 35 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice sa môžu pýšiť tým, že škole bol udelený čestný názov.

Čestný názov

Významné ocenenie pre našu školu

7. máj bol významným dňom v histórii Košíc. V tento deň roku 1369 udelil kráľ Ľudovít Veľký Košiciam erbovou listinou po prvýkrát v histórii mestu vlastný erb. Na pripomienku tejto mimoriadnej udalosti udeľuje každoročne v tento deň primátor mesta Košice  osobnostiam a organizáciám, ktoré sa obzvlášť zaslúžili o mesto Košice ocenenia.

Naša škola ako jediná základná škola získala 7. mája 2014 Plaketu primátora mesta Košice. Z jeho rúk si toto významné ocenenie práce všetkých zamestnancov školy prevzal riaditeľ Základnej školy Mateja Lechkého RNDr. Igor Šafran.

http://zslechkeho.sk/wp-content/uploads/2014/05/CenyMesta2511.jpg  http://zslechkeho.sk/wp-content/uploads/2014/05/Plaketa-primatora-011.jpg