Informácie pre rodičov

 

Poplatky

Poplatok do školského klubu detí môžete uhrádzať poštovou poukážkou alebo príkazom cez internet banking:

 • IBAN: SK61 5600 0000 0093 0891 4002
 • VS: bude vám oznámený pri zápise do školského klubu detí

Stravné môžete uhrádzať aj príkazom cez internet banking:

 • IBAN: SK12 5600 0000 0093 0891 1004
 • konštantný  symbol: 0558
 • variabilný symbol: bude vám oznámený pri zápise na stravovanie

Dôležitý oznam

Informácie o každej školskej akcii, ktoré sa konajú mimo areálu školy (exkurzia, návšteva kultúrneho podujatia, beseda a pod.) sú zverejnené na nástenke triedy v internetovej žiackej knižke 3 dni pred konaním akcie.

Dôležité informácie pre žiakov ale aj pre rodičov :-)

 • Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka sa uskutoční 22. novembra 2017 z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra a maďarský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím. Informácie o Testovaní T5-2017 sú zverejnené na  http://www.nucem.sk/sk/testovanie_5
 • Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie T9-2018) sa uskutoční   21. marca 2018 (streda) z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra. Na testovaní sa zúčastnia žiaci 9. ročníka základných škôl, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Informácie o Testovaní T9-2018 sú zverejnené na http://www.nucem.sk/sk/testovanie_9.
 • Zápis detí do 1. ročníka ZŠ  pre školský rok 2018/2019 sa v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice uskutoční v dňoch 6. a 7. apríla 2018.

Dôležité termíny

 • Školský rok sa začína 1. septembra 2017.
 • Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017 (pondelok).
 • Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).
 • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018 (piatok).

Štátne sviatky

 • 1. september 2017 (piatok) – Deň Ústavy Slovenskej republiky
 • 17. november 2017 (piatok) – Deň boja za slobodu a demokraciu
 • 1. január 2018 (pondelok) – Vznik SR
 • 1. máj 2018 (utorok) – Sviatok práce
 • 8. máj 2018 (utorok) – Deň víťazstva nad fašizmom
 • 5. júl 2018 (štvrtok) – sviatok svätého Cyrila a svätého Metoda
 • 29. august 2018 (streda) – výročie Slovenského národného povstania

Ďalšie dni pracovného pokoja okrem sobôt a nedieľ

 • 15. september 2017 (piatok) – Sedembolestná panna Mária
 • 1. november 2017 (streda) – Sviatok všetkých svätých
 • 25. december 2017 (pondelok) – Prvý sviatok vianočný
 • 26. december 2017 (utorok) – Druhý sviatok vianočný
 • 30. marec 2018 (piatok) – Veľkonočný piatok
 • 2. apríl 2018 (pondelok) – Veľkonočný pondelok

Poistná zmluva pre žiakov školy

Záujmové útvary v školskom roku 2017/2018

Termíny konania rodičovských združení v školskom roku 2017/2018

 • 11. 09. 2017 o 16:00 hod. – Plenárne RZ v školskej jedálni, po ukončení triedne aktívy v jednotlivých triedach
 • 20. 11. 2017 o 16:30 hod.
 • 15. 01. 2018 o 16:00 hod. (konzultačné RZ)
 • 23. 04. 2018 o 16:30 hod.
 • 11. 06. 2018 o 16:00 hod. (konzultačné RZ)

Termíny pedagogických rád v školskom roku 2017/2018

 • 31. 08. 2017
 • 16. 11. 2017
 • 25. 01. 2018
 • 19. 04. 2018
 • 21. 06. 2018
 • 04. 07. 2018

Termíny hlavných a vedľajších prázdnin v školskom roku 2017/2018

Jesenné prázdniny
30. október – 31. október 2017
Vianočné prázdniny
23. december 2017 – 05. január 2018
Polročné prázdniny 02. február 2018
Jarné prázdniny
26. február – 02. marec 2018
Veľkonočné prázdniny
29. marec – 03. apríl 2018
Letné prázdniny
02. júl – 02. september 2018

 

Prehľad pomôcok potrebných pre jednotlivé ročníky

Pomôcky pre 1. ročník

Pomôcky pre 2. až 9. ročník

 

Stomatologická ambulancia

Lekár: MUDr. Štefánia Vidriczkóová
Detská sestra: Andrea Verebová

Ordinačné hodiny:

Pondelok
08:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Utorok 08:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Streda  ————— 12:30 – 18:00
Štvrtok 08:00 – 12:00 12:30 – 14:00
Piatok 08:00 – 12:00 12:30 – 14:00

 

Odkaz na program ALF