Riaditeľské voľno

Oznamujem Vám, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov som rozhodol o poskytnutí voľna žiakom našej školy dňa 13. januára 2017 (piatok). Dôvodom je mimoriadna havarijná situácia. V tento deň nebude v prevádzke ani ŠKD a ŠJ.

RNDr. Igor Šafran, riaditeľPytagoriáda

Školské kolo Pytagoriády sa uskutočnilo v dňoch 7. a 8. decembra 2016.
V kategórii P3
1. miesto Melánia Krivoš-Belušová, 3.A
2. miesto Maxim Boczek, 3.C
3. miesto Adam Blaško, 3.B
V kategórii P4
1. miesto Erik Leinstein, 4.A
2. miesto Lenka Dubecká, 4.A
3. miesto Rudolf Boczek, 4.A
úspešní: Damián Chovanec, 4.C, Michaela Hajduková, 4.A
V kategórii P5
1. miesto Bruno Boczek, 5.B
2. miesto Anna Rajczyová, 5.B
3. miesto neudelené
V kategórii P6
1. miesto Matej Šolc, 6.A
2. miesto neudelené
3. miesto neudelené
V kategórii P7 – neudelené 1., 2., a 3. miesto.
V kategórii P8
1. miesto Nina Barčovská, 8.A
2. miesto neudelené
3. miesto neudelené
PaedDr. Gabriela Stanayová, RNDr. Martina Papierniková, Phd.Výsledky školského kola súťaže v prednese povesti – Šaliansky Maťko

Dňa 8. a 9. decembra sa v našej škole už tradične uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko. Recitátori súťažili v troch kategóriách a podali naozaj kvalitný výkon. Obecenstvu poskytli nezabudnuteľný zážitok, diváci mali možnosť počuť dávne, zaujímavé príbehy z rôznych oblastí našej krajiny, ktoré pre nás zachovali predchádzajúce generácie. Porota sa v jednotlivých kategóriách zhodla na takýchto výsledkoch a odmenila víťazov peknými knižnými odmenami:
1. kategória: 2. a 3. ročník
I. Soňa Tomeková, 2.C
II. Dušan Vasilík, 2.C
III. Adam Pjecha, 2.A
ČU  Marko Christov, 2.C a Vanesa Vančová, 2.A
2. kategória: 4. a 5. ročník
I. Boris Lacko, 5.A
II. Martin Michalek, 4.A
III. Miriam Mikušáková, 4.C
ČU Lenka Dubecká, 4.C
3. kategória: 6. a 7. ročník
I. Branislav Lacko, 7.C
II. Sára Smoradová, 7.C
III. Lucia Michaleková, 7.B
Víťazi súťažných kategórií budú našu školu reprezentovať v obvodnom  kole v CVČ Domino v januári 2017. Držíme im palce.
Mgr. Monika AndraškováOlympiáda v nemeckom jazyku

je za nami a má svojich víťazov. V jednotlivých kategóriách sa nimi stali žiaci, ktorí preukázali najlepšie vedomosti v slovnej zásobe a gramatike, ako aj  jazykové kompetencie v čítaní a počúvaní s porozumením  a  v  konverzácii. Do školského kola sa zapojilo celkom 18 žiakov 7.- 9. ročníka.
Výsledky  školského kola:
Kategória 1A – žiaci 5.-7. ročníka:
1. Klaudia Lukacková – 7. B
2. Lucia Michaleková – 7. B
3. Michaela Rosičová – 7. C
Kategória 1B – žiaci 8.-9. ročníka:
1. Laura Tkáčiková – 9. A
2. Marína Hluchá – 9. A
3. Tomáš Kováč – 9. C
Žiaci umiestnení na 1. a  2. mieste budú školu reprezentovať v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2017.
Všetkým žiakom ďakujeme za účasť v náročnej súťaži a najlepším blahoželáme!
Ing. Eva MalaťákováLOMIHLAV

Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Združenie STROM organizoval 16. ročník   matematickej súťaže s názvom LOMIHLAV. Súťaž sa  konala 2. decembra v priestoroch Gymnázia Alejova. Mohli  sa jej zúčastniť štvorčlenné družstvá. Naša škola vyslala  štvorčlenný tím v zložení: Nina Barčovská (8.A), Lucia Koľveková (9.A), Pavol Rajczy (9.B), Martin Andričík (9.C). 40 tímov z celého východného Slovenska 66 minút riešilo náročné matematické úlohy, hlavolamy i hádanky. Súťažiaci mohli aplikovať  svoje vedomosti z hodín matematiky, ukázať svoj zmysel pre tímovú prácu a hlavne si opäť mohli overiť aká je matematika zábavná. Po zmeraní síl s ostatnými družstvami nasledoval ešte zábavnejší  a aj športovejší program, kde sa súťažiaci mohli i navzájom lepšie spoznať. Náš tím vo veľmi silnej konkurencii obsadil nádherné 6. miesto  a tým aj ukázal, že na ZŠ Mateja Lechkého  rastú nádejní matematici.  Nášmu tímu blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu školy.
Celkovú výsledkovú listinu si môžete pozrieť na https://matik.strom.sk/sk/lomihlav/
PK matematiky 

Kalendár aktivít

Február  2019
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28