Vyhodnotenie okresného kola BiO kategórie C

Vyhodnotenie okresného kola BiO kategórie C
Projektová časť:
2.  miesto: Barbora Lacková 9.C
Teoreticko- praktická časť:
1. miesto: Laura Tkáčiková 9.A
2. miesto: Pavol Rajczy 9.B
Všetci títo žiaci postupujú do krajského kola.
MVDr. Eva  KapcárováŠkolské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

17.2.  sme v našej škole zorganizovali školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde súťažiaci predviedli výborné zručnosti v prednese umeleckého textu. V kategórii poézia a próza odzneli zaujímavé príbehy literárnych hrdinov či pocity a nálady obsiahnuté v krásnych básňach. Tešíme sa, že nám vyrastá ďalšia generácia výborných recitátorov, ktorí sa pričinia o pekný umelecký zážitok.
Výsledky:
Poézia
I. kat. (2.-4. roč.)
1. Dušan Vasilík 2.C
2. Lenka Dubecká 4.C
3. Juliana Poniková 2.B
3. Tomáš Bača 4.A
II. kat. (5.-6. roč.)
1. Lucia Gečanová 5.A
2. Anna Timková 6.A
3. Miroslav Pavlíček 5.A
III. kat. (7.-9. roč.)
1. Sára Smoradová 7.C
2. Nina Barčovská 8.A
3. Natália Romanovová 9.C
Próza
I. kat. (2.-4. roč.)
1. Soňa Tomeková 2.C
2. Martin Michalek 4.A
3. Adam Pjecha 2.A
3. Miriam Mikušáková 4.C
II. kat. (5.-6. roč.)
1. Boris Lacko 5.A
2. Rebeka Olejníková 6.A
3. Sarah Fábian 5.B
čest. uznanie: Nina Pradeniaková 5.A
III. kat. (7.-9. roč.)
1. Branislav Lacko 7.C
2. Kristína Vavreková 8.A
3. Richard Glosner 9.B
Víťazom blahoželáme a prajeme veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v marci.
Mgr. M. AndraškováZnovu máme expertov

Byť „EXPERT“ znamená zapojiť sa do celoslovenskej súťaže  EXPERT geniality show a patriť medzi rovesníkmi k najlepším. V tomto školskom roku boli medzi viac ako 5000 súťažiacimi z celého Slovenska aj 11 naši žiaci zo 7.-9. ročníka. Súťažili v dvoch témach, ktoré si vybrali sami z týchto piatich tém: Do you speak English?, Spoločnosť kedysi a dnes, Svetobežník, Tajomstvá prírody a Mozgolamy, pričom pre niektorých žiakov to bola už tretia účasť v náročnej vedomostnej súťaži. A darilo sa im dobre. V prvej štvrtine celoslovenského rebríčka sa umiestnili 7 žiaci, z nich najvýraznejší úspech dosiahli:
Marína Hluchá / 9. A16. miesto medzi 433 súťažiacimi v téme Do you speak English
Laura Tkáčiková / 9. A23. miesto medzi 442 súťažiacimi v téme Tajomstvá prírody
Nina Barčovská / 8. A31. miesto medzi 597 súťažiacimi v téme Mozgolamy 
Okrem toho Marína Hluchá získala aj titul „TOP EXPERT“ za celkové 60. miesto (v obidvoch súťažných témach  Do you speak English a Tajomstvá prírody) medzi 1191 súťažiacimi deviatakmi.
V súťaži však nejde len o tituly a úspechy. Žiakov povzbudzuje a zároveň motivuje hlavne dobrý pocit a radosť z vedomostí nadobudnutých v škole i mimo nej.  
Ing. Eva MalaťákováVýzva na predkladanie cenových ponúk

Na základe súhlasu primátora mesta Košice zo dňa 27.1. 2017 (list č. A/2017/05932) so zámerom prenajímania dočasne voľných priestorov v budove ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1, Košice a v zmysle § 3, ods 5 Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice v platnom znení, týmto zverejňujem zámer prenechať školský majetok (viď nižšie priložený súbor: Príloha č. 1) do nájmu v zmysle § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce.

Registrácia záujmu o prenajatie bude spustená odo dňa 13.2.2017, 8.00 hod. a ukončená dňa 28.2.2017, 8.00 hod.

Košice, 10.2.2017

RNDr. Igor Šafran, riaditeľ školy

Príloha č. 1Výsledky okresného kola Matematickej olympiády

Z5
1. miesto Anna Rajczyová
2. – 4. miesto Bruno Boczek
Z9
1. miesto Martin Andričík
2. miesto Lucia Koľveková 

Kalendár aktivít

Február  2019
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28