Zapoj sa do súťaže English star

ENGLISH STAR je medzinárodná súťaž v anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet, ale aj zábavnou formou motivovať žiakov k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok.
Súťaž umožní žiakom zábavnou formou porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, ba dokonca i z iných štátov.
Zapojiť sa môže každý žiak našej školy. Písomný test budú písať všetci súťažiaci 19. mája a na jeho vypracovanie budú mať 45 minút.
Účastnícky poplatok je 5 €.
Každý účastník dostane diplom, najlepší môžu vyhrať rôzne vecné ceny.
Bližšie informácie o súťaži nájdete na webe http://englishstar.sk/ .
Mgr. Jozef KolbaskýDni ochrany prírody – beseda o plazoch

Dňa 20.3.2017 sme sa my, žiaci  6. A a 6. B, zúčastnili besedy  v CVČ na Orgovánovej ulici. Prednáškou nás sprevádzal odborník – zoológ zo ZOO v Košiciach. Dozvedeli sme sa mnoho nových informácií o hadoch. Vo svete žije asi 1 400 rôznych druhov a asi 500 z nich je jedovatých. Doteraz najdlhší had mal 8 metrov. Viete prečo hady vyplazujú jazyk? Jazykom totiž zisťujú vôňu či zápach. Had má teplotu tela prispôsobenú prostrediu. Už vieme aj  ako jedia vajíčko. Zhltnú ho, popučia ho v sebe, škrupinku vypľujú a zvyšok zjedia. Potravu trávia aj niekoľko týždňov. Dozvedeli sme sa aj to, že  každý had vie plávať, preto sa nikdy neutopí. Na záver našej návštevy sme si mohli pytóna kráľovského chytiť do ruky a to bol asi pre nás všetkých najväčší zážitok. Dúfame, že sa takýchto zaujímavých exkurzií ešte budeme môcť zúčastniť.
Bialoboková Miriam VI.BVyhodnotenie krajského kola Biologickej olympiády kategórie C

Teoreticko- praktická časť:
1. miesto- Laura Tkáčiková, 9.A
2. miesto- Pavol Rajczy, 9.B
Projektová časť:
9. miesto- Barbora Lacková 9.C
Všetkým blahoželáme za výborné vedomosti a ďakujeme.
MVDr. Eva KapcárováÚspechy v Biologickej olympiáde

29.3.2017 sa žiačky našej školy zúčastnili okresného kola v Biologickej olympiáde kategórie E. Aj keď ide o náročnú vedomostnú súťaž, dievčatá nesklamali. Práve naopak. 1. miesto v odbornosti geológia získala Zora Závišová z IX.B a 3. miesto v odbornosti zoológia dosiahla Marína Hluchá z IX.A. Šikovným žiačkam ďakujeme za úspešnú reprezentáciu a Zorke Závišovej budeme v krajskom kole držať palce.
RNDr. Dana MackováPatrí im pochvala

Mesiac marec bol pre niektorých žiakov, reprezentujúcich našu školu v prednese, veľmi úspešný. Dôkazom toho sú úspechy, ktoré dosiahli v recitovaní v krajskom či okresnom kole – v súťažiach Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín.Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme týmto žiakom:
Soňa Tomeková II.C –  okresné kolo Hviezdoslavov Kubín 2. miesto
Dušan Vasilík II.C – okresné kolo Hviezdoslavov Kubín 2. miesto
Boris Lacko V.A – krajské kolo Šaliansky Maťko 3. miesto a okres. kolo Hviezdoslavov Kubín 3. miesto
Branislav Lacko VII.C – okresné kolo Hviezdoslavov Kubín 3. miesto
Mgr. M. Andrašková 

Kalendár aktivít

Február  2019
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
   
  1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28