Projekt Tvoja správna voľba

V rámci programu Európskej komisie „Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti“ bol schválený projekt s názvom „TVOJA SPRÁVNA VOĽBA“ zameraný na prevenciu kriminality, ktorý predložil v rámci výzvy odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. Cieľom projektu je snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o škodlivosti ich užívania so zameraním na tabak, alkohol a marihuanu. Dňa 7. novembra sme sa stali súčasťou tohto projektu aj my – štvrtáci. Formou interaktívnych tvorivých dielni s príslušníkmi policajného zboru sme sa dozvedeli veľa nových informácií o zlom vplyve alkoholu na náš organizmus, o škodlivosti fajčenia a užívania drog. Celé dopoludnie bolo pre nás zaujímavé a hlavne poučné. Ďakujeme.
Mgr. Anna TkáčKoncert Eco Tour

Dňa 26.10.2016 sa na našej škole konal koncert s enviromentálnou tematikou ECO TOUR. Thomas Puskailer a Martin Madej, ktorí boli sprievodcami a zároveň spevákmi a tanečníkmi, nám odovzdali nové poznatky o dôslednom separovaní odpadov a šetrení nielen vodou, ale aj elektrickou energiou. Mnohí žiaci pokladajú vystúpenie oboch spevákov za najlepšie a najzábavnejšie vystúpenie, ktoré sme doteraz na škole mali. ECO TOUR obaja speváci robili s radosťou, čo bolo cítiť aj po skončení koncertu na autogramiáde. Thomas a Martin boli úžasní, trpezliví a usmiatí. Ich dobrá nálada bola veľmi nákazlivá, jednoducho sme sa nielen bavili, ale aj veľa nového naučili. Odteraz nám bude na ekológii a životnom prostredí ešte viac záležať !
Mgr. Anna TkáčŠkolské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Už deväť rokov si žiaci 8. a 9. ročníka preverujú svoje schopnosti, zručnosti a vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. 25.10.2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v ktorom sa otestovali z gramatiky, schopnosti preštylizovať ukážku na iný jazykový útvar a nakoniec v ústnej časti – rečníckom prejave – vyjadrili svoj postoj k zadanej téme. Výsledky sú takéto:
I. m.: Marína Hluchá            IX.A
II. m.: Lucia Koľveková        IX.A
III.m.: Laura Tkáčiková        IX.A
Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazke, ktorá bude našu školu reprezentovať na obvodnom kole 15.11.2016 v CVČ Domino, prajeme veľa úspechov.
Mgr. M. AndraškováEurópsky deň rodičov a školy

Milí rodičia, starí rodičia, priatelia školy !
Srdečne Vás pozývame na Európsky deň rodičov a školy, ktorý sa tento rok uskutoční 27.10.2016 o 8:00 hodine. Touto akciou chceme podporiť efektívne zapojenie sa rodičov do vzdelávacieho procesu a naďalej vytvárať dobré partnerské vzťahy medzi školou a rodinou.  Tešíme sa na Vás.
Sprievodné akcie:

 • Otvorené hodiny pre rodičov a hostí.
 • Výtvarná výstava  „Listové tajomstvo“, práce odovzdať do 25.10. .
 • Výtvarná galéria prác žiakov ŠKD .
 • Výtvarná školička – maľovanie na sklo, prstové maľovanie .
 • Lamohlavy a logické úlohy pre zdatné detiGlitter tatoo s Katkou .
 • Aktivity a prezentácie stredných odborných škôl .
 • Ukážky prípravy pohostenia a nápojov, vyrezávanie ovocia, SOŠ Jána Bocatia .
 • Ukážky – kozmetička, manikérka, kaderníčka, SOŠ Gemerská .
 • Starostlivosť o zdravie – poskyt. prvej pomoci, masérske služby, SZŠ Kukučínová .
 • Výstava zvierat – králiky, hady, fretky a iné, SOŠ Veterinárna Barca .
 • Umenie paličkovej čipky.
 • Súťaž vo futbale o pohár RŠ – chlapci 8. a 9. ročník + exhibičný zápas vo volejbale .


Poďakovanie

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa touto cestou chce poďakovať vedeniu školy, pedagógom a žiakom za pomoc pri predaji pasteliek, ako aj za finančnú podporu. Naši žiaci počas hlavného zbierkového dňa vyzbierali spolu 205,49 eur. Získané finančné prostriedky budú použité na špeciálne kurzy zrakovo postihnutých ľudí. Ďakujeme. 

Kalendár aktivít

Január  2019
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31