Súťaž Jazyky hrou opäť nesklamala

Štvrtý ročník súťažno – zábavného podujatia pre žiakov druhého až štvrtého ročníka našej školy sa konal dňa 24. novembra 2016. Súťažná časť s názvom English is easy je  zameraná na prednes krátkych literárnych textov (riekanky básničky, rýmovačky) v anglickom jazyku. Už druhý rok sa samostatne hodnotia aj spevácke výkony v cudzom jazyku. Veľmi úspešné sú nesúťažné vystúpenia žiakov v nemeckom a ruskom jazyku.
Zaujímavé čísla
Na tohtoročnom podujatí sa v 60 súťažných vystúpeniach predstavilo 70 súťažiacich, víťazov triednych kôl. V sprievodnom programe účinkovalo dvadsať žiakov. Predstavila sa teda takmer stovka žiakov z prvého stupňa našej školy.
Výkony posudzovala odborná porota v zložení Mgr. Jana Vaculová – predsedníčka, Mgr. Daniela Sobotková  a Mgr. Jozef Kolbaský.
Prednes anglických textov
Kategória 2. ročník:
1. Adam Kovalčík, 2.B
2. Michal Blaško, 2.C
3. Júlia Pavličeková, 2.C
Kategória 3. ročník:
1. Samuel a Timon Sabolovci, 3.B
2. Simona Harbuľáková, 3.B
3. Marián Kollárik, 3.A
Kategória 4. ročník:
1. Rudolf Boczek, Hugo Kasanický, 4.A
2. Erik Leinstein, Tomáš Vrančík, 4.A
3. Barbora Gregorová, 4.B
Spevácka kategória – ocenení žiaci
1. Kristína Lacková, 4.B
2. Juliana Poníková, 2.B
3. Rastislav Bombala, 4.C
3. Viktória Vlasáčová, 2.C
Čestné uznania:
Stella Cinkaničová, Daniel Ryšák, 3.A
Vanesa Vančová, 2.A
Liana Gamráthová, Simona Chlpíková, 3.C
Cena žiackej poroty
Recitácia :
Adam Kovalčík, 2.B
Spev:
Juliana Poníková, 2.BNaše hodiny dejepisu

Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť.

Skutočne, človek môže stokrát počuť, ale stačí raz vidieť a silný vizuálny zážitok a bohaté dojmy mu v spomienkach ostanú v pamäti naozaj na dlhý čas, ak nie na celý život.
Práve preto na hodinách dejepisu uprednostňujeme zážitkové učenie, s ktorým nám pomáhajú aj naši žiaci. A keďže odevy a móda sú prostriedkom reči a komunikácie so svetom, taktiež vyjadrovaním názoru o svete a človeku samotnom, už dlhší čas sa okrem iného snažíme rozširovať aj našu galériu odevov z minulosti, prostredníctvom ktorej si žiaci pri výklade určitého obdobia vedia lepšie predstaviť danú dobu a podmienky v nej. Nehovoriac o tom, že hodiny, na ktorých sa takého odevy prezentujú, či sa v nich dokonca vyučuje, sú oveľa zábavnejšie a zaujímavejšie.
Za to vďačíme najmä našim šikovným módnym návrhárkam, krajčírkam a naozaj šikovným žiačkam v jednom – Lucii Koľvekovej, Maríne Hluchej, Soni Čečrlovej a Lenke Gumanovej. Dúfame, že naša zbierka sa časom rozšíri aj o iné zaujímavé kúsky a naše hodiny budú zase raz o niečo zaujímavejšie.
PaedDr. Jana TeliškováLego krúžok

V tomto školskom roku sme spolu s 37 žiakmi otvorili krúžok LEGO.Každý týždeň  zhotovujeme výrobky na danú tému, ako je vodná doprava, hrady a zámky, moja obľúbená hračka a pod.Veľmi sa na krúžok tešíme. Stretávame sa v pondelok, stredu a štvrtok. Radi medzi sebou privítame aj nových členov. Na krúžku rozvíjame fantáziu a logické myslenie. Nakoniec sa spolu  hráme. Naši rodičia nás v tom podporujú. Kúpili nám 52 zostáv lega, za čo im ďakujeme.
Mgr. Alena ŠpišákováVýsledky súťaží organizovaných v rámci „Októbra – Mesiaca boja proti šikanovaniu“

Literárna súťaž:
Šikanovanie
1.miesto: Marína Hluchá, IX.A
2.miesto: Sarah Gul, VIII.A
3.miesto: Laura Tkáčiková, IX.A

Čestné uznania:
Daniela Suraničová, VI.A
Timotej Pročka, VII.A

Výtvarná súťaž:
Plagát v kampani proti šikanovaniu
1.miesto: Zora Závišová, IX.B
2.miesto: Jakub Vachna, IX.A

výchovná poradkyňa, RNDr. Dana MackováOsvienčim

“Iba ten národ je slobodný, ktorý neberie slobodu iným národom.”
Henrich Marx

Nad touto myšlienkou sa 4.11. zamýšľali naši deviataci, ktorí navštívili miesta zapísané čiernym písmom do histórie moderných dejín. Koncentračný tábor Osvienčim a Brezinka sa ako trpká spomienka a výstraha zachovali len vďaka preživším odvážlivcom, ktorí hrôzy tábora zažili na vlastnej koži a posolstvo chceli zanechať pre ďalšie generácie. Miesto, kde bolo konečné riešenie židovskej otázky dovedené k tragickej dokonalosti, v nás vzbudzuje dojem, že tu je k nám minulosť akosi bližšie. A práve preto je návšteva Osvienčimu špecifická. Je to niečo úplne odlišné ako výlet za inými kultúrnymi pamiatkami. Tu na nás oveľa viac dýchala atmosféra histórie, a to tým intenzívnejšie, čím viac sme si uvedomovali a spoznávali strašné ústrania našich dejín. Je dobré, že sa ľudstvu pripomínajú hrôzy vojny i v období mieru. Spomienky a pietna úcta voči tým, čo tam zostali, by mali zostať v našich pamätiach.
PaedDr. Jana Telišková 

Kalendár aktivít

Január  2019
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31