Znovu máme expertov

Byť „EXPERT“ znamená zapojiť sa do celoslovenskej súťaže  EXPERT geniality show a patriť medzi rovesníkmi k najlepším. V tomto školskom roku boli medzi viac ako 5000 súťažiacimi z celého Slovenska aj 11 naši žiaci zo 7.-9. ročníka. Súťažili v dvoch témach, ktoré si vybrali sami z týchto piatich tém: Do you speak English?, Spoločnosť kedysi a dnes, Svetobežník, Tajomstvá prírody a Mozgolamy, pričom pre niektorých žiakov to bola už tretia účasť v náročnej vedomostnej súťaži. A darilo sa im dobre. V prvej štvrtine celoslovenského rebríčka sa umiestnili 7 žiaci, z nich najvýraznejší úspech dosiahli:
Marína Hluchá / 9. A16. miesto medzi 433 súťažiacimi v téme Do you speak English
Laura Tkáčiková / 9. A23. miesto medzi 442 súťažiacimi v téme Tajomstvá prírody
Nina Barčovská / 8. A31. miesto medzi 597 súťažiacimi v téme Mozgolamy 
Okrem toho Marína Hluchá získala aj titul „TOP EXPERT“ za celkové 60. miesto (v obidvoch súťažných témach  Do you speak English a Tajomstvá prírody) medzi 1191 súťažiacimi deviatakmi.
V súťaži však nejde len o tituly a úspechy. Žiakov povzbudzuje a zároveň motivuje hlavne dobrý pocit a radosť z vedomostí nadobudnutých v škole i mimo nej.  
Ing. Eva MalaťákováVýzva na predkladanie cenových ponúk

Na základe súhlasu primátora mesta Košice zo dňa 27.1. 2017 (list č. A/2017/05932) so zámerom prenajímania dočasne voľných priestorov v budove ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1, Košice a v zmysle § 3, ods 5 Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice v platnom znení, týmto zverejňujem zámer prenechať školský majetok (viď nižšie priložený súbor: Príloha č. 1) do nájmu v zmysle § 9a ods. 2 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obce.

Registrácia záujmu o prenajatie bude spustená odo dňa 13.2.2017, 8.00 hod. a ukončená dňa 28.2.2017, 8.00 hod.

Košice, 10.2.2017

RNDr. Igor Šafran, riaditeľ školy

Príloha č. 1Výsledky okresného kola Matematickej olympiády

Z5
1. miesto Anna Rajczyová
2. – 4. miesto Bruno Boczek
Z9
1. miesto Martin Andričík
2. miesto Lucia KoľvekováRiaditeľské voľno

Oznamujem Vám, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov som rozhodol o poskytnutí voľna žiakom našej školy dňa 2. februára 2017 (štvrtok). Dôvodom je celomestský metodický deň pedagogických zamestnancov. V tento deň nebude v prevádzke ani ŠKD a ŠJ.

RNDr. Igor Šafran, riaditeľAnglický jazyk – úspech v okresnom kole olympiády

27. ročník Olympiády v anglickom jazyku sa uskutočnil 17. januára a našu školu v ňom veľmi úspešne reprezentovali žiačky Klaudia Lukacková zo 7.B (kategória 1A) a Marína Hluchá z 9.A (kategória 1B).
V konkurencii sedemnástich súťažiacich skončila Klaudia Lukacková na výbornom 4. mieste. Marína Hluchá sa spomedzi štrnástich súťažiacich umiestnila na skvelom 2. mieste.
Nanešťastie, v Olympiáde v anglickom jazyku postupuje do krajského kola len víťaz kategórie, takže tesné druhé miesto Maríny Hluchej nám nezaručuje postup.
Napriek tomu dievčatám ďakujeme za výbornú reprezentáciu, pretože táto postupová súťaž je nesmierne náročná a ich umiestnenie je dôkazom vysokej kvality ich jazykových schopností.
Mgr. Jozef Kolbaský 

Kalendár aktivít

November  2018
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30