Medzinárodné ocenenie

certifikatNemecká spoločnosť pre sexualitu DGG, členka Svetovej organizácie pre sexuálne zdravie, ocenila aktivity našej školy v boji proti AIDS. Náš kalendár s touto tematikou získal ocenenie roka 2017 a finančnú prémiu vo výške 200,- €. Toto uznanie nás mimoriadne teší a povzbudzuje do ďalšej práce v oblasti zodpovedného správania sa mladých ľudí  v aj tejto veľmi citlivej stránke života.Spevácka súťaž Mateja Lechkého

Dňa 22. 2. 2017 sa v našej škole uskutočnila súťaž v speve ľudových a umelých piesní. Súťažili žiaci 1. – 4. roč. a deti materských škôl na sídlisku KVP – MŠ Cottbuská, MŠ Hemerkova a  MŠ Čordákova, v troch kategóriách.
Porota
Jana Vaculová
Gabriela Dimitrová – za MŠ
Daniela Onderová
Helena Palčová
Umiestnenia
I. kategória – deti MŠ
1. miesto Barbora Babušáková – MŠ Čordákova
2. miesto Dominik Šimiček – MŠ Hemerkova, Nelka Čulková – MŠ Cottbuská
3. miesto Hoang Long Jakub – MŠ Cottbuská
II. kategória – žiaci 1. – 2. roč.
1. miesto Viktória Vlasáčová – 2. C
2. miesto Andrej Tóth – 1. A
3. miesto Alžbeta Lažová – 1. C
III. kategória – žiaci 3. – 4. roč.
1. miesto Ema Molokáčová – 4. A
2. miesto Simona Harbuľáková – 3. B
3. miesto Alexandra Turczyková – 3. C
Cenu poroty získali Daniela Halušťoková – 3. B a Richard Medveď – 3. A
Mgr. Jana VaculováVyhodnotenie okresného kola Geografickej olympiády

Každý školský rok organizujeme Geografickú olympiádu, ktorá má stále svoje obľúbené miesto medzi žiakmi. Žiaci s prehľadom dokážu odpovedať na otázky v monotematickej, teoretickej časti a z poznatkov o miestnej krajine. V praktickej časti riešia úlohy, ktoré sú zamerané na zručnosť práce s atlasom a mapou a na orientáciu. Sme radi, že aj v tomto školskom roku dosiahli naši žiaci v tejto predmetovej olympiáde pekné výsledky a reprezentovali nás v okresnom kole.
Výsledky:
Kategória G (5. ročník)
6. miesto – Bruno Bozcek (úspešný riešiteľ) 5.B
7. miesto – Nina Pradeniaková (úspešný riešiteľ) 5.A
Kategória F (6. – 7. ročník)
1. miesto – Peter Nemčík 7.A
4. miesto – Lucia Michaleková (úspešný riešiteľ) 7.B
Víťazom aj úspešným riešiteľom blahoželáme. Petrovi prajeme veľa úspechov v krajskom kole, ktoré sa uskutoční 26.4.2017.
RNDr. Martina Papierniková, Phd.Tešíme sa z úspechu

Dosiahli sme ho v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo dňa 16.2.2017 v Košiciach a stretli sa v ňom najlepší žiaci z Košického kraja. Pre väčšinu z nich je nemecký jazyk viac než povinný predmet v škole. Je to zároveň záľuba, ktorej sa venujú aj vo svojom voľnom čase. Tak je to aj v prípade našich žiačok, ktoré navyše svojím zodpovedným prístupom k príprave na náročnú jazykovú súťaž dosiahli svoje výborné individuálne umiestnenie a vzorne reprezentovali našu školu. Klaudia Lukacková (7. B) získala spomedzi 11 účastníkov 3. miesto a Marína Hluchá (9. A) bola na 5. mieste medzi 14 súťažiacimi. Obidve dievčatá dokázali, že tento ťažký cudzí jazyk im nie je „cudzí“, vedia v ňom čítať, počúvať aj komunikovať. A to je veľká devíza aj pre ďalšie štúdium a praktický život.
Klaudii a Maríne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy!
Ing. Eva MalaťákováVyhodnotenie okresného kola BiO kategórie C

Vyhodnotenie okresného kola BiO kategórie C
Projektová časť:
2.  miesto: Barbora Lacková 9.C
Teoreticko- praktická časť:
1. miesto: Laura Tkáčiková 9.A
2. miesto: Pavol Rajczy 9.B
Všetci títo žiaci postupujú do krajského kola.
MVDr. Eva  Kapcárová 

Kalendár aktivít

Január  2019
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31