Stretnutie najlepších

V rámci 13. ročníka projektu „Mesto Košice deťom“ sa v priestoroch CVČ Domino dňa 27. júna 2018 konalo podujatie, na ktorom bolo za dosiahnuté úspechy v súťažiach a olympiádach ocenených viac ako 100 žiakov košických škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice.
Nechýbali medzi nimi dvaja zástupcovia našej školy, ktorí si prevzali ďakovné listy a vecné ceny – recitátor Boris Lacko (6. A) a Kristína Vavreková (9. A), ktorej patrí titul PREMIANT ŠKOLY za preukázané mimoriadne vzdelávacie výsledky a úspechy v súťažiach a podiel na kultúrnom dianí školy.
Oceneným žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
Ing. Eva MalaťákováEko Alarm

Priemerná slovenská rodina vyprodukuje 1,5 tony odpadu za jeden rok, z toho 2/3 končia na skládkach. Naše krásne Slovensko je takto takmer zasypané odpadom. Rozhodli sme sa prispieť k zmene aj zapojením sa do celoslovenského pilotného projektu EkoAlarm a naša škola spolu s ďalšími 199 slovenskými školami bola vybratá. Cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na školách.  Okrem košov na triedený odpad do všetkých tried, finančnej podpory škola získala aj lektorovanie akčnej skupiny, ktorú tvoria dvadsiati  žiaci 7. a 8. ročníka. Naša vynikajúco vyškolená akčná skupina sa zhostila svojej úlohy výborne a zážitkovou formou 1. modulu projektu už vyškolila všetkých žiakov školy. V budúcom školskom roku budeme s ďalším vzdelávaním pokračovať. Veríme,  že takto prispejeme k zvýšeniu separovania odpadu, ktoré sa stane samozrejmosťou s následným  minimalizovaním odpadu.
Andrea PorubänováOznam školskej jedálne

Oznamujeme všetkým stravníkom školskej jedálne, že z dôvodu účtovnej uzávierky sa dňa 28. 06. a 29. 06. 2018 na obed neprihlasuje ani neodhlasuje. Dňa 29. 06. 2018 sa obed bude podávať od 10.15 do 13.00 hod.  Z obeda sa môžete odhlásiť najneskôr v stredu 27. 06. 2018 do 14.00 hod. Po tomto termíne odhlášky neprijímame. V prípade nejasností sa informujte u vedúcej školskej jedálne. Tel. č. 055/6444059.

Za pochopenie ďakujem. vedúca ŠJ Verešová MáriaÚspech neprichádza sám od seba,

inými slovami povedané „Ak po niečom túžite, stojí za to snažiť sa.“
Aj kvôli tomu k nám 22. júna 2018 zavítali naše bývalé žiačky Marína Hluchá a Lucka Koľveková, pre ktoré sa o týždeň skončí ich prvý rok štúdia na Gymnáziu na Poštovej ul. 9 v Košiciach. S bývalými mladšími spolužiakmi sa prišli podeliť so svojimi skúsenosťami, dosiahnutými úspechmi i cennými radami k cudzojazyčnému vzdelávaniu a sebavzdelávaniu. Zaujímavá prezentácia aj ich rozprávanie našich žiakov zaujalo a určite zohrá pozitívnu úlohu pri ich rozhodovaní o ďalšom štúdiu, či naplnení ich plánov a túžob.
Dievčatám ďakujeme a im, ako aj našim žiakom prajeme mnoho dobrých rozhodnutí, ktoré ich prinesú k vysnívaným métam.
Ing. Eva MalaťákováZumba párty

Keď mamky majú sviatok, tak to treba osláviť. 21. mája deťúrence pozvali mamky na svoj krúžok Zumba. Vďaka inštruktorke Ľubke sme sa hodinku v dobrej nálade zvŕtali na ,,tanečnom parkete“. Bol to zážitok nielen pre deti, ale určite aj pre ich mamky a pár oteckov, ktorí sa prišli pozrieť na svoje dcérky. Ďakujeme všetkým zúčastnením a tešíme sa na najbližšiu spoločnú ,, zumba párty“ .
Mgr. Gregová, vychovávateľka Gajdošová 

Kalendár aktivít

Január  2019
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31