Žiaci učia žiakov

Témou vyučovacej hodiny ôsmeho ročníka bola debata. Tak prečo si na ňu nepozvať rovno členky debatného klubu? Hodinu slovenského jazyka nám spestrili žiačky šiesteho ročníka, Sarah Fábian a Martina Hudáková, ktoré krásne premenili poučky z učebnice na praktické ukážky a zároveň si vyskúšali, aké to je viesť a usmerňovať celú triedu. Dievčatá, ďakujeme!
PaedDr. Jana TeliškováDopraváčik v ŠKD

kolobežkyDetská kolobežka je skvelé športové náčinie pre deti akéhokoľvek veku, výšky, hmotnosti a záujmov. Je vynikajúci prostriedok pre pohyb i zábavu. Využili sme posledné hrejivé slnečné lúče jesenného počasia a zorganizovali v ŠKD súťaž na kolobežkách pod názvom Dopraváčik. Naši druháci a tretiaci si zmerali sily, kde ukázali svoju šikovnosť a obratnosť. Na čerstvom vzduchu si každý precvičil svoj zmysel pre rovnováhu, ale aj zmysel pre humor, ktorý nám vôbec nechýbal. Súťaž nám priniesla množstvo radosti a zábavných situácií. Toto krásne a vydarené podujatie si určite radi zopakujeme.

Mária Sabolová – vychovávateľka v ŠKDOktóber – mesiac boja proti šikanovania

Na Slovensku podľa odhadov odborníkov asi 20 až 25 percent detí zažije v škole aspoň raz šikanovanie od svojich spolužiakov. Je to vážny dôvod na to, aby sme sa tejto citlivej téme venovali. Už niekoľko rokov za sebou organizujeme v mesiaci október aktivity, zamerané na prevenciu šikanovania. Tento školský rok pôjde o tieto aktivity:
- rozhlasová relácia PEER skupiny k otvoreniu mesiaca boja proti šikanovaniu,
- vstup PEER skupiny do tried 1. roč. (pravidlá správania v triede, medziľudské vzťahy, šikanovanie),
- odborné aktivity školskej psychologičky v oblasti prevencie šikanovania v 2. a 4. ročníku,
- beseda o knihe „Môj anjel sa vie biť“ v školskej knižnici pre žiakov 3. roč.,
- besedy o Linke detskej dôvery v 7. roč.,
- besedy s príslušníkom PZ o trestnoprávnej zodpovednosti pri trestných činoch súvisiacich so šikanovaním v 8. roč.,
- Generácia XYZ – interaktívny motivačný koncert  pre II. stupeň na tému  rasizmus, intolerancia, extrémizmus  a radikalizácia časti mládeže,
- výtvarná súťaž žiakov 5.-9.roč.na tému: „Plagát v kampani proti šikanovaniu“,
- literárna súťaž žiakov 5.-9.roč. na tému: „Šikanovanie“,
- ocenenie víťazných výtvarných a literárnych prác,
- výstavka všetkých aktivít (fotografie, výtvarné a literárne práce) vo vstupných priestoroch školy.
výchovná poradkyňa, RNDr. Dana MackováDeň s ruským jazykom

sa konal na našej škole pri príležitosti osláv Európskeho dňa jazykov. Žiaci 7.A triedy, ktorí sa neučia ruský jazyk, mali tak príležitosť zoznámiť sa s pre nich cudzím no zaujímavým jazykom. Žiačky 8.B triedy, Julka Kimáková a Danka Gumanová, si pre nich pripravili prezentáciu plnú zaujímavostí o jazyku a ruskej kultúre. Žiaci si vyskúšali napísať mená azbukou, vytvoriť tzv. otčestvo, pozreli si video o najkrajších pamiatkach Ruska. Okrem toho žiakov čakala výstavka  suvenírov, kníh a pohľadníc. Sladkou bodkou programu bola ochutnávka ruskej špeciality – palaciniek, na ktorých si žiaci veľmi pochutili.
Mgr. Alena HvižďakováŽiacka školská rada

„Život je kompromis medzi tým, čo chceš a tým, čo môžeš.
Lenže najprv musíš povedať, čo chceš, potom urobíš, čo môžeš.“ (A. Michnik)

V tomto duchu sa v septembri na našej škole konali voľby do žiackej rady – dobrovoľného združenia mladých, aktívnych ľudí, ktorí chcú niečo dokázať, urobiť niečo zaujímavé a užitočné pre žiakov vo svojej škole. Záujem bol naozaj veľký a z päťdesiatich ôsmich kandidátov si svojho zástupcu prišlo zvoliť takmer 80% žiakov druhého stupňa. Na tajných voľbách si vyskúšali, aké to je stáť pred volebnou urnou a svojím hlasom prispieť k dianiu na našej škole. Po sčítaní hlasov sa nakoniec rozhodlo a členmi žiackej rady sa stali títo žiaci: Barbora Rusnáková, Miroslav Pavlíček, Miriam Bialoboková, Lea Bujňáková, Samuel Cinkanič, Branislav Lacko, Oliver Vidriczko a Veronika Illešová.
Novým členom žiackej rady blahoželáme a veríme, že sa svojej úlohy zhostia príkladne a vloženú dôveru využijú k tomu, aby sme sa na našej škole cítili ešte lepšie.
PaedDr. Jana Telišková 

Kalendár aktivít

Január  2019
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31