Víťazi súťaže o najoriginálnejšiu vtáčiu búdku – Európsky deň

Melánia Krivoš-Bellušová, 4. A
Dominika Lániková, 4. A
Maxim Boczek, 4. C
Kamil Kopčo, 4. A
Timka Takáčová, 4. C
Alexandra Turczyková, 4. C
Daniela Halušťoková, 4. B
Šimon Grusetzký, 4. C
Célia Smugalová, 4.C
Jakub Šolc, 4. A
Simona Chlpíková, 4. C
Elisabetta Geretto, 4. B

Damián Petko, 3. C
Julinka Poniková, 3. A

Ella Petrejčíková, 2. A
Simona Hoľáková, 2. C
Ema Korpášová, 2. A
Roman Golian, 2. B
Paulínka Krivoš-Bellušová, 2. A
Viki Pavlovská, 2. B
Sophia Fabián, 2. B
Saška Franková, 2. B
Natálka Ouzká, 2. A
Emily Hanigovská, 2. A

Lydka Mikušáková, 1. A
Vivka Sarková, 1. A
Nikolka Račková, 1. B
Emmka Takáčová, 1. C
Danka Hajduková, 1. B
Paťka Prada, 1. C
Natálka Čulková, 1. BZOO prišla k nám

V spolupráci so školskou knižnicou žiaci 4. A absolvovali besedu o plazoch. Prednášajúci pán Kindl z košickej ZOO im pútavo rozprával o hadoch. Po chvíli rozprávania otvoril plátennú tašku a vytiahol z nej pytóna kráľovského. To bolo ale prekvapenie. Ešte väčšie prekvapenie však bolo, keď sa žiaci pytóna dotýkali a niektorí si ho aj zavesili na svoj krk. Vlastnou skúsenosťou sa dozvedeli, že pytón nie je slizký, že má nohy a mnoho ďalších zaujímavostí o živote plazov. Keď majú hady biele oči, nastal čas zvliekania kože, pretože je im malá. Hady majú čuch v jazyku a nemajú zrastenú čeľusť. Aj tieto informácie sa dajú ľahko nájsť na internete, ale vlastnú skúsenosť tam nenájdete.
Mgr. Jana VaculováExkurzia – Solivar

IMG_2969_800x533Ako prvú exkurziu pre žiakov 3. ročníka sme pripravili národnú kultúrnu pamiatku, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku – Solivar. Je to unikátny komplex objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky. Žiakov zaujal celý proces získania kryštalickej soli , jej sušenie a prevážanie z varne do skladu v malých drevených vozíkoch po koľajniciach. Zážitkovou formou učenia sa žiaci mali možnosť  vžiť do práce robotníkov v 17. storočí. Pochopili náročnosť tejto práce a hlavne ťažké podmienky. Táto forma učenia, spojenie teórie s praxou, je pre žiakov veľmi zaujímavá a poučná.
Mgr. Anna TkáčRiaditeľské voľno

Oznamujem Vám, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka v znení neskorších predpisov som rozhodol o poskytnutí voľna žiakom 6. – 9. ročníka našej školy dňa 22. novembra 2017 (streda). Dôvodom je celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka T – 5. V ročníkoch 1. – 4. bude vyučovanie prebiehať bezo zmeny. V tento deň bude v riadnej prevádzke aj ŠKD a ŠJ.

RNDr. Igor Šafran, riaditeľČítal nám spisovateľ Peter Karpinský

20. októbra sa naša škola zapojila do 7. ročníka literárneho festivalu Číta celá rodina. Toto podujatie na podporu čítania v rodinách nadobudlo u nás podobu tradičného i netradičného čítania. Na začiatku vyučovacích hodín čítali učitelia 10 minút zo svojich obľúbených detských kníh a dali žiakom možnosť nazrieť do svojho “čitateľského súkromia”.
4. a 5. ročník sa v rámci čitateľského festivalu zúčastnil na besede so spisovateľom Petrom Karpinským. Žiakom zaujímavo predstavil svoje knihy, priblížil dejiny vzniku a teóriu obľúbeného detského žánru – komiksu. Napokon nám prečítal ukážky z knihy Adela, neopováž sa!, za ktorú získal Cenu dieťaťa 2011. Pán spisovateľ, ďakujeme za skvelý čitateľský zážitok!
Mgr. M. Andrašková 

Kalendár aktivít

November  2018
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30