Bez druhých to nejde

Ak pomôžeš jednému človeku, pomôžeš tým celému svetu.

                                                  (Talmud)

Utečenci a migrácia sú jednou z dôležitých tém, ktorá sa nás bezprostredne dotýka. V rámci globálneho  vzdelávania sa kladie dôraz nielen na samotný fakt migrácie, ale aj na príčiny a následky migrácie. V globálnych témach sa často spomína i aktivizovanie mladých ľudí, pretože bez toho, aby mladí ľudia hlbšie pochopili komplexnosť tejto problematiky a jej príčiny rovnako ako škálu možných riešení, ich konanie môže mať opačný účinok a ísť proti princípom globálneho vzdelávania.

Nakoľko povrchná informovanosť o veciach môže viesť k predsudkom a nedorozumeniam, rozhodli sme sa na našej škole zrealizovať akciu s názvom Bez druhých to nejde, do ktorej sa zapojili žiaci 6. – 9. ročníka v priebehu jedného týždňa. Prostredníctvom rôznych aktivít poskytnutých od organizácie Človek v ohrození, ktoré umožňujú so žiakmi citlivo otvárať témy ako je migrácia, extrémizmus, či neznášanlivosť voči menšinám, sme sa snažili, aby si žiaci uvedomili podobnosti a rozdiely vo svete v súvislosti s univerzálnosťou ľudských práv, porozumeli príčinám predsudkov a diskriminácie a ako sa voči nim stavať i proti nim bojovať.

Aktivity pomohli žiakom hravou formou lepšie pochopiť, čo motivuje ľudí k tomu, aby zmenili svoje bydlisko. Zistili, aký je rozdiel medzi dobrovoľnou a nedobrovoľnou migráciou. Okrem aktivít ich však veľmi zaujal aj film venovaný tejto téme, ktorý v nich zanechal naozaj silný dojem a vyvolal silné emócie. Dôkazom toho sú aj ich reakcie v listoch, ktoré mali napísať hlavnej hrdinke filmu. Práca so žiakmi počas tohto týždňa bola veľmi dobrá a obohacujúca. Naozaj sa zamysleli nad skutočnými problémami v živote a pravými hodnotami a my sme odchádzali reálne s pocitom, že im to niečo dalo.

Je dôležité vnímať globálne občianstvo ako cestu. Cestu do cieľa, ktorá však nie je jedna, ale je ich nespočetne veľa a je iba na nás, ktorú cestu si zvolíme. V závere by sme spomenuli slová G. Temple a A. L. Laylock: „Ak nám záleží na “dobre” mladých ľudí, mali by sme sa starať o svet, v ktorom žijú a žiť budú. Ak nám záleží na svete, mali by sme sa starať o hodnoty a konanie mladých ľudí teraz aj v budúcnosti.” Za vynikajúcu spoluprácu pri realizácii aktivít ďakujeme našim kolegom, pani Ing. Eve Malaťákovej a pánovi PaedDr. Karolovi Lukáčovi.
PaedDr. Jana Telišková, Mgr. Andrea PorubänováVydarený štart

Fotografia0278_800x600na 1. regionálnom  turnaji Debatiády zaznamenali pod trénerskou taktovkou našej bývalej žiačky a úspešnej debatérky Maríny Hluchej obidva naše tímy. Martina HudákováSarah Fábian (6. B), ktoré s prípravou začali vlani a majú za sebou už niekoľko súťažných vystúpení, vyhrali dve debaty zo štyroch. Svoju premiéru medzi žiakmi 8.- 9. ročníka mali Sára SmoradováBranislav Lacko (8. A), ktorí si na svoje konto pripísali taktiež dve výhry a ako nováčikovia medzi skúsenými tímami príjemne prekvapili.
Ing. Eva MalaťákováŠkolské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Už desať rokov si žiaci 8. a 9. ročníka preverujú svoje schopnosti, zručnosti a vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. 8.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v ktorom sa otestovali z gramatiky, schopnosti preštylizovať ukážku na iný jazykový útvar a nakoniec v ústnej časti – rečníckom prejave – vyjadrili svoj postoj k zadanej téme. Výsledky sú takéto:
I. m.: Kristína Vavreková IX.A
II. m.: Júlia Kimáková VIII.B
III.m.: Daniela Gumanová VIII.B

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazke, ktorá bude našu školu reprezentovať na obvodnom kole 29.11.2017 v CVČ Domino, prajeme veľa úspechov.
Mgr. M. AndraškováĎakujeme dobrým dušiam

zbierka_800x450V mesiaci október zorganizovala žiacka rada zbierku pre zvieratá z útulku Malá farma. Tešíme sa, že aj naši žiaci chceli pomôcť zvieratkám prežiť zimu a osud zvierat im nebol ľahostajný, o čom svedčí aj to, že sa zapojili naozaj v peknom počte. Nazbieralo sa veľa prikrývok, hračiek i rôzneho jedla. Dobrovoľníčka z útulku mala radosť a zvieratká určite tiež. Veď posúďte sami.
PaedDr. Jana TeliškováObrázky z prírodnín

Dňa 7.11.2017 sme v ŠKD počas vychádzky na školskom dvore využili neskoré lúče jesenného slniečka a vytvorili obrázky z prírodnín. Väčšina detí sa pripravila vopred a v triede si premyslela prípadne aj nakreslila to, čo bude vytvárať.  Deti pracovali v menších  aj väčších skupinách , v ktorých sa vedeli dohodnúť. Podľa fotografií v galérií môžete posúdiť sami, že sa naša prírodná galéria pod holým nebom vydarila a bolo sa na čo pozerať.
Bc. Iveta Fitzová 

Kalendár aktivít

November  2018
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
   
  1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30