Školské kolo Geografickej olympiády

Dňa 27. novembra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády. Sme radi, že žiaci stále prejavujú záujem o riešenie Geografickej olympiády a dokážu s prehľadom odpovedať na otázky v monotematickej časti, teoretickej časti a poznatkov o miestnej krajine. V praktickej časti vedia s pomocou atlasu vyriešiť aj náročnejšie úlohy na orientáciu na mape.
5. ročník – kategória G
1. miesto         Martin MICHALEK (5.A)
2. miesto         Gabriel SPIŠÁK (5.C)
3. miesto         Hugo KASANICKÝ (5.A)
Úspešní riešitelia: Rudolf Boczek (5.A), Rafael Franko (5.A)
6. a 7. ročník – kategória F
1. miesto         Anna  TIMKOVÁ (7.A)
2. miesto         Žofia BIRNSTEINOVÁ (7.B)
3. miesto         Alexandra SIČÁKOVÁ (7.A)
8. a 9. ročník – kategória E
1. miesto         Peter NEMČÍK (8.A)
2. miesto         Lucia MICHALEKOVÁ (8.B)
3. miesto         Martin JANOŠČÁK (9.A)
Úspešní riešitelia: Melinda Hogyová (8.A), Jakub Frič (8.A), Lara Mia Holéczyová (8.A), Michaela Dubecká (8.B), Daniela Gumanová (8.B), Júlia Kimáková (8.B), Emma Kimáková (8.A)
Všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do školského kola Geografickej olympiády ďakujeme za účasť. Výhercom blahoželáme a prajeme im veľa úspechov v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 6.2.2018.
RNDr. Martina Papierniková, Phd.Bez druhých to nejde

Ak pomôžeš jednému človeku, pomôžeš tým celému svetu.

                                                  (Talmud)

Utečenci a migrácia sú jednou z dôležitých tém, ktorá sa nás bezprostredne dotýka. V rámci globálneho  vzdelávania sa kladie dôraz nielen na samotný fakt migrácie, ale aj na príčiny a následky migrácie. V globálnych témach sa často spomína i aktivizovanie mladých ľudí, pretože bez toho, aby mladí ľudia hlbšie pochopili komplexnosť tejto problematiky a jej príčiny rovnako ako škálu možných riešení, ich konanie môže mať opačný účinok a ísť proti princípom globálneho vzdelávania.

Nakoľko povrchná informovanosť o veciach môže viesť k predsudkom a nedorozumeniam, rozhodli sme sa na našej škole zrealizovať akciu s názvom Bez druhých to nejde, do ktorej sa zapojili žiaci 6. – 9. ročníka v priebehu jedného týždňa. Prostredníctvom rôznych aktivít poskytnutých od organizácie Človek v ohrození, ktoré umožňujú so žiakmi citlivo otvárať témy ako je migrácia, extrémizmus, či neznášanlivosť voči menšinám, sme sa snažili, aby si žiaci uvedomili podobnosti a rozdiely vo svete v súvislosti s univerzálnosťou ľudských práv, porozumeli príčinám predsudkov a diskriminácie a ako sa voči nim stavať i proti nim bojovať.

Aktivity pomohli žiakom hravou formou lepšie pochopiť, čo motivuje ľudí k tomu, aby zmenili svoje bydlisko. Zistili, aký je rozdiel medzi dobrovoľnou a nedobrovoľnou migráciou. Okrem aktivít ich však veľmi zaujal aj film venovaný tejto téme, ktorý v nich zanechal naozaj silný dojem a vyvolal silné emócie. Dôkazom toho sú aj ich reakcie v listoch, ktoré mali napísať hlavnej hrdinke filmu. Práca so žiakmi počas tohto týždňa bola veľmi dobrá a obohacujúca. Naozaj sa zamysleli nad skutočnými problémami v živote a pravými hodnotami a my sme odchádzali reálne s pocitom, že im to niečo dalo.

Je dôležité vnímať globálne občianstvo ako cestu. Cestu do cieľa, ktorá však nie je jedna, ale je ich nespočetne veľa a je iba na nás, ktorú cestu si zvolíme. V závere by sme spomenuli slová G. Temple a A. L. Laylock: „Ak nám záleží na “dobre” mladých ľudí, mali by sme sa starať o svet, v ktorom žijú a žiť budú. Ak nám záleží na svete, mali by sme sa starať o hodnoty a konanie mladých ľudí teraz aj v budúcnosti.” Za vynikajúcu spoluprácu pri realizácii aktivít ďakujeme našim kolegom, pani Ing. Eve Malaťákovej a pánovi PaedDr. Karolovi Lukáčovi.
PaedDr. Jana Telišková, Mgr. Andrea PorubänováVydarený štart

Fotografia0278_800x600na 1. regionálnom  turnaji Debatiády zaznamenali pod trénerskou taktovkou našej bývalej žiačky a úspešnej debatérky Maríny Hluchej obidva naše tímy. Martina HudákováSarah Fábian (6. B), ktoré s prípravou začali vlani a majú za sebou už niekoľko súťažných vystúpení, vyhrali dve debaty zo štyroch. Svoju premiéru medzi žiakmi 8.- 9. ročníka mali Sára SmoradováBranislav Lacko (8. A), ktorí si na svoje konto pripísali taktiež dve výhry a ako nováčikovia medzi skúsenými tímami príjemne prekvapili.
Ing. Eva MalaťákováŠkolské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Už desať rokov si žiaci 8. a 9. ročníka preverujú svoje schopnosti, zručnosti a vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. 8.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v ktorom sa otestovali z gramatiky, schopnosti preštylizovať ukážku na iný jazykový útvar a nakoniec v ústnej časti – rečníckom prejave – vyjadrili svoj postoj k zadanej téme. Výsledky sú takéto:
I. m.: Kristína Vavreková IX.A
II. m.: Júlia Kimáková VIII.B
III.m.: Daniela Gumanová VIII.B

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazke, ktorá bude našu školu reprezentovať na obvodnom kole 29.11.2017 v CVČ Domino, prajeme veľa úspechov.
Mgr. M. AndraškováĎakujeme dobrým dušiam

zbierka_800x450V mesiaci október zorganizovala žiacka rada zbierku pre zvieratá z útulku Malá farma. Tešíme sa, že aj naši žiaci chceli pomôcť zvieratkám prežiť zimu a osud zvierat im nebol ľahostajný, o čom svedčí aj to, že sa zapojili naozaj v peknom počte. Nazbieralo sa veľa prikrývok, hračiek i rôzneho jedla. Dobrovoľníčka z útulku mala radosť a zvieratká určite tiež. Veď posúďte sami.
PaedDr. Jana Telišková 

Kalendár aktivít

Január  2019
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31