Školské kolo Olympiády z dejepisu

Dňa 4. decembra sa na našej škole uskutočnila tradičná dejepisná olympiáda. Vyše tridsať nadšencov histórie si zmeralo svoje sily v otázkach z národných, svetových i regionálnych  dejín.
Výsledky  školského kola:
Kat. C:
1. Kristína Vavreková
2. Jakub Hudák
Kat. D:
1. Melinda Hogyová
2. Emma Kimáková
3. Daniela Gumanová
Kat. E:
1. Žofia Birnsteinová
2. Ester Karnižová
3. Soňa Genčúrová
Kat. F:
1. Nina Pradeniaková
2. Martina Hudáková
3. Damián Štefan
Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a prvým dvom víťazom z každej kategórie, ktorí budú našu školu reprezentovať na obvodnom kole 15.2.2018 v CVČ Domino, prajeme veľa úspechov.
PaedDr. Jana TeliškováŠkolské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

je za nami.  Svoje jazykové znalosti si v ňom preverilo celkom 11 žiakov 6.-9. ročníka.  Víťazi v jednotlivých kategóriách preukázali  dobré vedomosti v slovnej zásobe a gramatike, ako aj  jazykové kompetencie v čítaní a počúvaní s porozumením  a  v  konverzácii.
Výsledky  školského kola:
Kategória 1A – žiaci 5. – 7. ročníka:
1. Žofia Birnsteinová – 7. B
2. Veronika Šmajdová – 7. A
3. Rastislav Hudák – 6. B
Kategória 1B – žiaci 8. – 9. ročníka:
1. Klaudia Lukacková – 8. B
2. Lucia Michaleková – 8. B
3. Matej Kollár – 9. A
Kristína Vavreková – 9. A
Žiaci umiestnení na 1. a  2. mieste budú školu reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční v januári 2018.
Všetkým žiakom ďakujeme za účasť v náročnej súťaži a najlepším blahoželáme!
Ing. Eva MalaťákováJazyky hrou 2017

Dňa 28. novembra prebiehalo počas prvých štyroch vyučovacích hodín v ročníkovej učebni súťažno – zábavné podujatie Jazyky hrou. Súťažná časť má názov English is easy a aj v tomto školskom roku sa v nej predstavili víťazi postupujúci z triednych kôl. Súťaž bola pôvodne zameraná na prednes krátkych literárnych textov v anglickom jazyku. Už tretí rok sa však samostatne hodnotili spevácke výkony a po prvýkrát sa predstavili aj žiaci s pilotným príspevkom dramatizácia anglického textu. Pretože žiaci 3.C sa na súťaži nemohli zúčastniť kvôli plaveckému výcviku, umožnilo sa im súťažiť prostredníctvom videozáznamu. Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota v zložení Mgr. Jana Vaculová ( predsedníčka) a Mgr. Daniela Sobotková.
V nesúťažnej časti sa predstavili v krátkych vystúpeniach žiaci s príspevkami v nemeckom a ruskom jazyku. Po prvýkrát zaznel aj slovenský jazyk, a to v milých dramatizáciách žiačok 4.A triedy. Výstavku cudzojazyčných kníh z regálov našej pobočky Knižnice pre mládež mesta Košice pripravila jej vedúca Mgr. Lenka Mencelová. Do deja známej rozprávky Tri prasiatka vtiahli všetkých prítomných zástupcovia súkromného gymnázia Futurum.
Ďakujeme za každý súťažný i nesúťažný príspevok a tešíme sa na stretnutie o rok. Všetkým oceneným súťažiacim k úspechu srdečne blahoželáme.

Výsledky  súťaže v prednese a speve anglických textov ENGLISH IS EASY  organizovanej v rámci podujatia JAZYKY HROU 2017/ 2018

Prednes anglických textov
kategória 2. ročník:
1. Hana Fottová, Alexandra Sermešová, Oliver Miga, Kristína Polačková, Jimmy Vu Duy, 2.B
2. Emma Bérešová, 2.A
kategória 3. ročník:
1. Michal Blaško, 3.C
2. Adam Kovalčík, 3.B
3. Viktor Sakmár, 3.B
kategória 4. ročník:
1. Melánia Kmecová, 4.C
2. Karin Golianová, 4.B
3. Marek Hudák, 4.A

Spevácka kategória 2. ročník:
1. Ella Štelbacká, 2.C
2. Natália Ouzká, Emily Hanigovská, 2.A
3. Viktória Hrabovská, 2.A
Spevácka kategória 3. a 4. ročník:
1. Juliana Poniková, 3.A
2. Peter Šlang, 3.B
3. Liliana Vasková, 3.B
Cena poroty: Stella Cinkaničová, Marián Kollárik, Timea Murčinková, Tamara Nižníková, Zuzana Oliverová, Šimon Vyrostek, 4.A – za dramatizáciu t
Cena žiackej poroty:Liliana Vasková, 3.B
PhDr. Ivica LangerováKnižný dar

v podobe ruských učebníc a rôznej ruskej učebnej literatúry získala naša škola vďaka Programu knižnej pomoci pre školy a gymnáziá s vyučovaním ruského jazyka. Organizátor programu bolo Veľvyslanectvo Ruska na Slovensku. Tento dar nás veľmi potešil a obohatil. Týmto veľmi pekne ďakujeme Veľvyslanectvu Ruska a tešíme sa na užívanie učebníc na hodinách ruského jazyka.
Mgr. Alena HvižďakováPozvánka

Riaditeľstvo Základnej školy Mateja Lechkého v Košiciach Vás srdečne pozýva na Vianočnú akadémiu , ktorá sa uskutoční 19. 12. 2017 o 16:30 hod. v telocvični školy. 

Kalendár aktivít

Január  2019
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
   
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31