Domovská stránka » Domov » Výzva na predkladanie cenových ponúk

 
 

Výzva na predkladanie cenových ponúk

 

Súťažné podklady k predkladaniu cenových ponúk na nákup potravín pre školskú jedáleň si záujemcovia môžu vyžiadať na základe písomnej žiadosti na elektronickej adrese: sj.zslechkeho@centrum.sk. Doručenie žiadosti poštou, osobne alebo kuriérom na adrese: Základná škola Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1, 040 23 Košice

Košice, 23. 08. 2018
RNDr. Igor Šafran, riaditeľ školy

Príloha 1

Príloha 2

Príloha 3

Príloha 4

Príloha 5

Príloha 6

Príloha 7