Domovská stránka » Domov » Stretnutie najlepších

 
 

Stretnutie najlepších

 

V rámci 13. ročníka projektu „Mesto Košice deťom“ sa v priestoroch CVČ Domino dňa 27. júna 2018 konalo podujatie, na ktorom bolo za dosiahnuté úspechy v súťažiach a olympiádach ocenených viac ako 100 žiakov košických škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice.
Nechýbali medzi nimi dvaja zástupcovia našej školy, ktorí si prevzali ďakovné listy a vecné ceny – recitátor Boris Lacko (6. A) a Kristína Vavreková (9. A), ktorej patrí titul PREMIANT ŠKOLY za preukázané mimoriadne vzdelávacie výsledky a úspechy v súťažiach a podiel na kultúrnom dianí školy.
Oceneným žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.
Ing. Eva Malaťáková