Domovská stránka » Domov » Eko Alarm

 
 

Eko Alarm

 

Priemerná slovenská rodina vyprodukuje 1,5 tony odpadu za jeden rok, z toho 2/3 končia na skládkach. Naše krásne Slovensko je takto takmer zasypané odpadom. Rozhodli sme sa prispieť k zmene aj zapojením sa do celoslovenského pilotného projektu EkoAlarm a naša škola spolu s ďalšími 199 slovenskými školami bola vybratá. Cieľom projektu je zavedenie systému zberu triedeného odpadu na školách.  Okrem košov na triedený odpad do všetkých tried, finančnej podpory škola získala aj lektorovanie akčnej skupiny, ktorú tvoria dvadsiati  žiaci 7. a 8. ročníka. Naša vynikajúco vyškolená akčná skupina sa zhostila svojej úlohy výborne a zážitkovou formou 1. modulu projektu už vyškolila všetkých žiakov školy. V budúcom školskom roku budeme s ďalším vzdelávaním pokračovať. Veríme,  že takto prispejeme k zvýšeniu separovania odpadu, ktoré sa stane samozrejmosťou s následným  minimalizovaním odpadu.
Andrea Porubänová