Domovská stránka » Domov » Voľné pracovné miesto

 
 

Voľné pracovné miesto

 

V zmysle § 11a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancom a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste: Učiteľ pre sekundárne vzdelávanie so spôsobilosťou vyučovať Anglický jazyk. Bližšie informácie sú v priloženom dokumente.