Archive for: jún, 2018

 

Stretnutie najlepších

V rámci 13. ročníka projektu „Mesto Košice deťom“ sa v priestoroch CVČ Domino dňa 27. júna 2018 konalo podujatie, na ktorom bolo za dosiahnuté úspechy v súťažiach a olympiádach ocenených viac ako 100 žiakov košických škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Košice. Nechýbali medzi nimi dvaja zástupcovia našej školy, ktorí si prevzali ďakovné listy a vecné […]

 
Eko Alarm

Eko Alarm

Priemerná slovenská rodina vyprodukuje 1,5 tony odpadu za jeden rok, z toho 2/3 končia na skládkach. Naše krásne Slovensko je takto takmer zasypané odpadom. Rozhodli sme sa prispieť k zmene aj zapojením sa do celoslovenského pilotného projektu EkoAlarm a naša škola spolu s ďalšími 199 slovenskými školami bola vybratá. Cieľom projektu je zavedenie […]

 

Oznam školskej jedálne

Oznamujeme všetkým stravníkom školskej jedálne, že z dôvodu účtovnej uzávierky sa dňa 28. 06. a 29. 06. 2018 na obed neprihlasuje ani neodhlasuje. Dňa 29. 06. 2018 sa obed bude podávať od 10.15 do 13.00 hod.  Z obeda sa môžete odhlásiť najneskôr v stredu 27. 06. 2018 do 14.00 hod. Po tomto termíne […]

 

Úspech neprichádza sám od seba,

inými slovami povedané „Ak po niečom túžite, stojí za to snažiť sa.“ Aj kvôli tomu k nám 22. júna 2018 zavítali naše bývalé žiačky Marína Hluchá a Lucka Koľveková, pre ktoré sa o týždeň skončí ich prvý rok štúdia na Gymnáziu na Poštovej ul. 9 v Košiciach. S bývalými mladšími spolužiakmi sa prišli […]