Domovská stránka » 2017 » november

 
 

Archive for: november, 2017

 
Vydarený štart

Vydarený štart

na 1. regionálnom  turnaji Debatiády zaznamenali pod trénerskou taktovkou našej bývalej žiačky a úspešnej debatérky Maríny Hluchej obidva naše tímy. Martina Hudáková a Sarah Fábian (6. B), ktoré s prípravou začali vlani a majú za sebou už niekoľko súťažných vystúpení, vyhrali dve debaty zo štyroch. Svoju premiéru medzi žiakmi 8.- 9. ročníka mali Sára […]

 
Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Už desať rokov si žiaci 8. a 9. ročníka preverujú svoje schopnosti, zručnosti a vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. 8.11.2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v ktorom sa otestovali z gramatiky, schopnosti preštylizovať ukážku na iný jazykový útvar a nakoniec v ústnej časti – […]

 
Ďakujeme dobrým dušiam

Ďakujeme dobrým dušiam

V mesiaci október zorganizovala žiacka rada zbierku pre zvieratá z útulku Malá farma. Tešíme sa, že aj naši žiaci chceli pomôcť zvieratkám prežiť zimu a osud zvierat im nebol ľahostajný, o čom svedčí aj to, že sa zapojili naozaj v peknom počte. Nazbieralo sa veľa prikrývok, hračiek i rôzneho jedla. Dobrovoľníčka z útulku mala radosť a zvieratká určite […]

 
Obrázky z prírodnín

Obrázky z prírodnín

Dňa 7.11.2017 sme v ŠKD počas vychádzky na školskom dvore využili neskoré lúče jesenného slniečka a vytvorili obrázky z prírodnín. Väčšina detí sa pripravila vopred a v triede si premyslela prípadne aj nakreslila to, čo bude vytvárať.  Deti pracovali v menších  aj väčších skupinách , v ktorých sa vedeli dohodnúť. Podľa fotografií v galérií môžete […]

 

Víťazi súťaže o najoriginálnejšiu vtáčiu búdku – Európsky deň

Melánia Krivoš-Bellušová, 4. A Dominika Lániková, 4. A Maxim Boczek, 4. C Kamil Kopčo, 4. A Timka Takáčová, 4. C Alexandra Turczyková, 4. C Daniela Halušťoková, 4. B Šimon Grusetzký, 4. C Célia Smugalová, 4.C Jakub Šolc, 4. A Simona Chlpíková, 4. C Elisabetta Geretto, 4. B Damián Petko, 3. […]

 
ZOO prišla k nám

ZOO prišla k nám

V spolupráci so školskou knižnicou žiaci 4. A absolvovali besedu o plazoch. Prednášajúci pán Kindl z košickej ZOO im pútavo rozprával o hadoch. Po chvíli rozprávania otvoril plátennú tašku a vytiahol z nej pytóna kráľovského. To bolo ale prekvapenie. Ešte väčšie prekvapenie však bolo, keď sa žiaci pytóna dotýkali a […]

 
Exkurzia – Solivar

Exkurzia – Solivar

Ako prvú exkurziu pre žiakov 3. ročníka sme pripravili národnú kultúrnu pamiatku, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku – Solivar. Je to unikátny komplex objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky. Žiakov zaujal celý proces získania kryštalickej soli , jej sušenie a prevážanie z varne do skladu v malých drevených […]

 

Riaditeľské voľno

Oznamujem Vám, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka v znení neskorších predpisov som rozhodol o poskytnutí voľna žiakom 6. – 9. ročníka našej školy dňa 22. novembra 2017 […]