Domovská stránka » 2017 » marec

 
 

Archive for: marec, 2017

 

Patrí im pochvala

Mesiac marec bol pre niektorých žiakov, reprezentujúcich našu školu v prednese, veľmi úspešný. Dôkazom toho sú úspechy, ktoré dosiahli v recitovaní v krajskom či okresnom kole – v súťažiach Šaliansky Maťko a Hviezdoslavov Kubín.Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme týmto žiakom: Soňa Tomeková II.C –  okresné kolo Hviezdoslavov Kubín 2. miesto Dušan Vasilík II.C – okresné […]

 
Školská športová olympiáda

Školská športová olympiáda

Už trinástykrát sa v marci naša veľká telocvičňa mení na miesto športového súťaženia žiakov 1. stupňa ako aj žiakov telesne postihnutých teda paralympionikov. 20. marec 2017 bol dňom, keď do telocvične vchádzali motýliky, lienky, psíčkovia, mačičky, krtkovia, žirafky …(pod logom zvieratiek sa skrývali naši žiaci) a ukázali, ako vedia zvládnuť náročné športové […]

 

Zápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční 7. apríla od 14:00 do 18:00 hod. a 8. apríla od 08:00 do 12:00 hod. Zoberte si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz. Žiadosť o zápis do 1. ročníka si môžete stiahnuť TU. Žiadosť musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami.

 

Riaditeľské voľno

Oznamujem Vám, že v súlade s § 150 ods. 5 zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  v súlade s § 3 ods. 10 vyhlášky č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka v znení neskorších predpisov som rozhodol o poskytnutí voľna žiakom 5. – 8. ročníka našej školy dňa 5. apríla 2017 (streda). […]

 

Výsledky obvodného kola Pytagoriády

P3 3. miesto:  Maxim Boczek, 3. C 7. miesto: Adam Blaško, 3. B 8. miesto: Melánia Krivoš – Belušová, 3. A P4 1. miesto: Erik Leinstein, 3. A 3. – 4. miesto:  Lenka Dubecká, 4. C P5 8. miesto Anna Rajczyová, 5. B Srdečne blahoželáme.

 

Prosíme, dajte hlas

POZOR! Prihlásené školy, učitelia, rodičia, starí rodičia, žiaci, tety a strýkovia, ale aj susedia, kamaráti a všetci známi! Odteraz až do 31. marca môžete hlasovať za  kresby našich žiakov v rámci celoslovenskej súťaže Čitateľský oriešok 3. Z neuveriteľného množstva takmer 8 000 kresieb od štvrtákov a tretiakov sa do finále […]

 
Naše debatérky nesklamali

Naše debatérky nesklamali

Dňa 25.2.2017 sa uskutočnil 2. východoslovenský turnaj Debatiády, na ktorom nechýbali naše debatérky. Cenné praktické skúsenosti z prvého turnaja a zodpovedná príprava pod vedením trénera Milana Fedorika sa podpísali pod naše lepšie výsledky: Marína Hluchá (9. A) a Simona Kallová (9. A) si „vydebatovali“ celkové 3. miesto, Lucia Koľveková (9. A) a Laura Tkáčiková […]

 
Medzinárodné ocenenie

Medzinárodné ocenenie

Nemecká spoločnosť pre sexualitu DGG, členka Svetovej organizácie pre sexuálne zdravie, ocenila aktivity našej školy v boji proti AIDS. Náš kalendár s touto tematikou získal ocenenie roka 2017 a finančnú prémiu vo výške 200,- €. Toto uznanie nás mimoriadne teší a povzbudzuje do ďalšej práce v oblasti zodpovedného správania sa […]