Domovská stránka » 2017 » február

 
 

Archive for: február, 2017

 

Spevácka súťaž Mateja Lechkého

Dňa 22. 2. 2017 sa v našej škole uskutočnila súťaž v speve ľudových a umelých piesní. Súťažili žiaci 1. – 4. roč. a deti materských škôl na sídlisku KVP – MŠ Cottbuská, MŠ Hemerkova a  MŠ Čordákova, v troch kategóriách. Porota Jana Vaculová Gabriela Dimitrová – za MŠ Daniela Onderová […]

 

Vyhodnotenie okresného kola Geografickej olympiády

Každý školský rok organizujeme Geografickú olympiádu, ktorá má stále svoje obľúbené miesto medzi žiakmi. Žiaci s prehľadom dokážu odpovedať na otázky v monotematickej, teoretickej časti a z poznatkov o miestnej krajine. V praktickej časti riešia úlohy, ktoré sú zamerané na zručnosť práce s atlasom a mapou a na orientáciu. Sme radi, že aj v tomto školskom roku dosiahli naši žiaci […]

 

Tešíme sa z úspechu

Dosiahli sme ho v krajskom kole Olympiády v nemeckom jazyku, ktoré sa konalo dňa 16.2.2017 v Košiciach a stretli sa v ňom najlepší žiaci z Košického kraja. Pre väčšinu z nich je nemecký jazyk viac než povinný predmet v škole. Je to zároveň záľuba, ktorej sa venujú aj vo svojom voľnom čase. Tak je to aj v prípade […]

 

Vyhodnotenie okresného kola BiO kategórie C

Vyhodnotenie okresného kola BiO kategórie C Projektová časť: 2.  miesto: Barbora Lacková 9.C Teoreticko- praktická časť: 1. miesto: Laura Tkáčiková 9.A 2. miesto: Pavol Rajczy 9.B Všetci títo žiaci postupujú do krajského kola. MVDr. Eva  Kapcárová

 
Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

17.2.  sme v našej škole zorganizovali školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín, kde súťažiaci predviedli výborné zručnosti v prednese umeleckého textu. V kategórii poézia a próza odzneli zaujímavé príbehy literárnych hrdinov či pocity a nálady obsiahnuté v krásnych básňach. Tešíme sa, že nám vyrastá ďalšia generácia výborných recitátorov, ktorí sa pričinia […]

 

Znovu máme expertov

Byť „EXPERT“ znamená zapojiť sa do celoslovenskej súťaže  EXPERT geniality show a patriť medzi rovesníkmi k najlepším. V tomto školskom roku boli medzi viac ako 5000 súťažiacimi z celého Slovenska aj 11 naši žiaci zo 7.-9. ročníka. Súťažili v dvoch témach, ktoré si vybrali sami z týchto piatich tém: Do you speak English?, Spoločnosť kedysi […]

 

Výzva na predkladanie cenových ponúk

Na základe súhlasu primátora mesta Košice zo dňa 27.1. 2017 (list č. A/2017/05932) so zámerom prenajímania dočasne voľných priestorov v budove ZŠ Mateja Lechkého, Ulica Jána Pavla II. 1, Košice a v zmysle § 3, ods 5 Pravidiel prenajímania školského majetku vo vlastníctve mesta Košice v platnom znení, týmto zverejňujem zámer prenechať školský […]

 

Výsledky okresného kola Matematickej olympiády

Z5 1. miesto Anna Rajczyová 2. – 4. miesto Bruno Boczek Z9 1. miesto Martin Andričík 2. miesto Lucia Koľveková