Domovská stránka » 2016 » november

 
 

Archive for: november, 2016

 

Výtvarná galéria ŠKD

1. odd.: Bérešová Emma,1.A 2. odd.: Handžáková Nella,2.A, Kolesárová Veronika,2.A 3. odd.: Schurgerová Lea,2.B 4. odd.: Vasilik Dušan,2.C, Pavlíčková Júlia,3.A 5. odd.: Cirnerová Patrícia,3.A 6. odd.: Kuráňová Lucia,3.B 7. odd.: Kozempel Maxim,1.B 8. odd.: Grusetzký Šimon,3.C

 
Ocenení žiaci – Listové tajomstvo

Ocenení žiaci – Listové tajomstvo

1. ročník Ema Korpášová, 1. A, Riško Zákutný, 1. A, Sophia Fábian, 1. B, Oliver Miga, 1. B, Paťko Sakmar, 1. C, Ella Štelbacká, 1. C, Matej Kačkoš, 1. B, Tonko Duc, 1. B 2. ročník Matúš Hájek, 2. A, Dávid Dziak, 2. A, Vaneska Vančová, 2. A, Miška Tomková, […]

 
Súťaž Jazyky hrou opäť nesklamala

Súťaž Jazyky hrou opäť nesklamala

Štvrtý ročník súťažno – zábavného podujatia pre žiakov druhého až štvrtého ročníka našej školy sa konal dňa 24. novembra 2016. Súťažná časť s názvom English is easy je  zameraná na prednes krátkych literárnych textov (riekanky básničky, rýmovačky) v anglickom jazyku. Už druhý rok sa samostatne hodnotia aj spevácke výkony v cudzom jazyku. Veľmi […]

 
Naše hodiny dejepisu

Naše hodiny dejepisu

Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Skutočne, človek môže stokrát počuť, ale stačí raz vidieť a silný vizuálny zážitok a bohaté dojmy mu v spomienkach ostanú v pamäti naozaj na dlhý čas, ak nie na celý život. Práve preto na hodinách dejepisu uprednostňujeme zážitkové učenie, s ktorým nám pomáhajú aj naši žiaci. A keďže […]

 
Lego krúžok

Lego krúžok

V tomto školskom roku sme spolu s 37 žiakmi otvorili krúžok LEGO.Každý týždeň  zhotovujeme výrobky na danú tému, ako je vodná doprava, hrady a zámky, moja obľúbená hračka a pod.Veľmi sa na krúžok tešíme. Stretávame sa v pondelok, stredu a štvrtok. Radi medzi sebou privítame aj nových členov. Na krúžku […]

 

Výsledky súťaží organizovaných v rámci „Októbra – Mesiaca boja proti šikanovaniu“

Literárna súťaž: Šikanovanie 1.miesto: Marína Hluchá, IX.A 2.miesto: Sarah Gul, VIII.A 3.miesto: Laura Tkáčiková, IX.A Čestné uznania: Daniela Suraničová, VI.A Timotej Pročka, VII.A Výtvarná súťaž: Plagát v kampani proti šikanovaniu 1.miesto: Zora Závišová, IX.B 2.miesto: Jakub Vachna, IX.A výchovná poradkyňa, RNDr. Dana Macková

 
Osvienčim

Osvienčim

“Iba ten národ je slobodný, ktorý neberie slobodu iným národom.” Henrich Marx Nad touto myšlienkou sa 4.11. zamýšľali naši deviataci, ktorí navštívili miesta zapísané čiernym písmom do histórie moderných dejín. Koncentračný tábor Osvienčim a Brezinka sa ako trpká spomienka a výstraha zachovali len vďaka preživším odvážlivcom, ktorí hrôzy tábora zažili […]

 
Projekt Tvoja správna voľba

Projekt Tvoja správna voľba

V rámci programu Európskej komisie „Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti“ bol schválený projekt s názvom „TVOJA SPRÁVNA VOĽBA“ zameraný na prevenciu kriminality, ktorý predložil v rámci výzvy odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. Cieľom projektu je snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o […]

 
Koncert Eco Tour

Koncert Eco Tour

Dňa 26.10.2016 sa na našej škole konal koncert s enviromentálnou tematikou ECO TOUR. Thomas Puskailer a Martin Madej, ktorí boli sprievodcami a zároveň spevákmi a tanečníkmi, nám odovzdali nové poznatky o dôslednom separovaní odpadov a šetrení nielen vodou, ale aj elektrickou energiou. Mnohí žiaci pokladajú vystúpenie oboch spevákov za najlepšie […]

 

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Už deväť rokov si žiaci 8. a 9. ročníka preverujú svoje schopnosti, zručnosti a vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. 25.10.2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v ktorom sa otestovali z gramatiky, schopnosti preštylizovať ukážku na iný jazykový útvar a nakoniec v ústnej časti – […]