Archive for: 2016

 

Pytagoriáda

Školské kolo Pytagoriády sa uskutočnilo v dňoch 7. a 8. decembra 2016. V kategórii P3 1. miesto Melánia Krivoš-Belušová, 3.A 2. miesto Maxim Boczek, 3.C 3. miesto Adam Blaško, 3.B V kategórii P4 1. miesto Erik Leinstein, 4.A 2. miesto Lenka Dubecká, 4.A 3. miesto Rudolf Boczek, 4.A úspešní: Damián Chovanec, 4.C, […]

 
Výsledky školského kola súťaže v prednese povesti  – Šaliansky Maťko

Výsledky školského kola súťaže v prednese povesti – Šaliansky Maťko

Dňa 8. a 9. decembra sa v našej škole už tradične uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese slovenskej povesti – Šaliansky Maťko. Recitátori súťažili v troch kategóriách a podali naozaj kvalitný výkon. Obecenstvu poskytli nezabudnuteľný zážitok, diváci mali možnosť počuť dávne, zaujímavé príbehy z rôznych oblastí našej krajiny, ktoré pre nás zachovali predchádzajúce generácie. Porota […]

 

Olympiáda v nemeckom jazyku

je za nami a má svojich víťazov. V jednotlivých kategóriách sa nimi stali žiaci, ktorí preukázali najlepšie vedomosti v slovnej zásobe a gramatike, ako aj  jazykové kompetencie v čítaní a počúvaní s porozumením  a  v  konverzácii. Do školského kola sa zapojilo celkom 18 žiakov 7.- 9. ročníka. Výsledky  školského kola: Kategória 1A – žiaci 5.-7. ročníka: 1. Klaudia […]

 
LOMIHLAV

LOMIHLAV

Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a Združenie STROM organizoval 16. ročník   matematickej súťaže s názvom LOMIHLAV. Súťaž sa  konala 2. decembra v priestoroch Gymnázia Alejova. Mohli  sa jej zúčastniť štvorčlenné družstvá. Naša škola vyslala  štvorčlenný tím v zložení: Nina Barčovská (8.A), Lucia Koľveková (9.A), Pavol Rajczy (9.B), Martin Andričík (9.C). 40 tímov […]

 
Olympiáda v anglickom jazyku

Olympiáda v anglickom jazyku

Aj tento rok naši najlepší angličtinári súťažili v Olympiáde v anglickom jazyku. Mimoriadne náročná súťaž priniesla tesné výsledky, odhalila slabiny, ale hlavne ukázala, že na našej škole sa nájde veľa vynikajúco pripravených žiakov. Tí by mohli bez problémov precestovať svet, so svojou angličtinou by sa určite nestratili. Dokonca si myslím, že by […]

 
Debata dostala zelenú

Debata dostala zelenú

Na mnohých školách je populárny a má viacročné skúsenosti, u nás je nováčikom. Hovorím o debatnom klube, ktorý začal svoju činnosť na našej škole len nedávno. Navštevuje ho osem deviatakov, ktorí v debatnom programe získavajú všeobecný prehľad  z rôznych oblastí života a učia sa tímovo pracovať, kriticky myslieť, argumentovať, prezentovať svoje […]

 
Pozvánka

Pozvánka

Riaditeľstvo Základnej školy Mateja Lechkého v Košiciach Vás srdečne pozýva na Vianočnú akadémiu , ktorá sa uskutoční 14. 12. 2016 o 16:30 hod. v telocvični školy.

 
Čím budem?

Čím budem?

Je to otázka, ktorá trápi mnohých žiakov, hlavne vyšších ročníkov. Preto dňa 30.11.2016 žiaci 8.A a 8.B hľadali inšpirácie, odpovede na túto otázku na medzinárodnom veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO. Veľtrh sa konal v Spoločenskom pavilóne a prezentovalo sa na ňom takmer 40 SŠ, 20 VŠ zo Slovenska a Čiech, ako aj niekoľkí zamestnávatelia. Žiaci […]

 

Výtvarná galéria ŠKD

1. odd.: Bérešová Emma,1.A 2. odd.: Handžáková Nella,2.A, Kolesárová Veronika,2.A 3. odd.: Schurgerová Lea,2.B 4. odd.: Vasilik Dušan,2.C, Pavlíčková Júlia,3.A 5. odd.: Cirnerová Patrícia,3.A 6. odd.: Kuráňová Lucia,3.B 7. odd.: Kozempel Maxim,1.B 8. odd.: Grusetzký Šimon,3.C

 
Ocenení žiaci – Listové tajomstvo

Ocenení žiaci – Listové tajomstvo

1. ročník Ema Korpášová, 1. A, Riško Zákutný, 1. A, Sophia Fábian, 1. B, Oliver Miga, 1. B, Paťko Sakmar, 1. C, Ella Štelbacká, 1. C, Matej Kačkoš, 1. B, Tonko Duc, 1. B 2. ročník Matúš Hájek, 2. A, Dávid Dziak, 2. A, Vaneska Vančová, 2. A, Miška Tomková, […]

 
Súťaž Jazyky hrou opäť nesklamala

Súťaž Jazyky hrou opäť nesklamala

Štvrtý ročník súťažno – zábavného podujatia pre žiakov druhého až štvrtého ročníka našej školy sa konal dňa 24. novembra 2016. Súťažná časť s názvom English is easy je  zameraná na prednes krátkych literárnych textov (riekanky básničky, rýmovačky) v anglickom jazyku. Už druhý rok sa samostatne hodnotia aj spevácke výkony v cudzom jazyku. Veľmi […]

 
Naše hodiny dejepisu

Naše hodiny dejepisu

Lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. Skutočne, človek môže stokrát počuť, ale stačí raz vidieť a silný vizuálny zážitok a bohaté dojmy mu v spomienkach ostanú v pamäti naozaj na dlhý čas, ak nie na celý život. Práve preto na hodinách dejepisu uprednostňujeme zážitkové učenie, s ktorým nám pomáhajú aj naši žiaci. A keďže […]

 
Lego krúžok

Lego krúžok

V tomto školskom roku sme spolu s 37 žiakmi otvorili krúžok LEGO.Každý týždeň  zhotovujeme výrobky na danú tému, ako je vodná doprava, hrady a zámky, moja obľúbená hračka a pod.Veľmi sa na krúžok tešíme. Stretávame sa v pondelok, stredu a štvrtok. Radi medzi sebou privítame aj nových členov. Na krúžku […]

 

Výsledky súťaží organizovaných v rámci „Októbra – Mesiaca boja proti šikanovaniu“

Literárna súťaž: Šikanovanie 1.miesto: Marína Hluchá, IX.A 2.miesto: Sarah Gul, VIII.A 3.miesto: Laura Tkáčiková, IX.A Čestné uznania: Daniela Suraničová, VI.A Timotej Pročka, VII.A Výtvarná súťaž: Plagát v kampani proti šikanovaniu 1.miesto: Zora Závišová, IX.B 2.miesto: Jakub Vachna, IX.A výchovná poradkyňa, RNDr. Dana Macková

 
Osvienčim

Osvienčim

“Iba ten národ je slobodný, ktorý neberie slobodu iným národom.” Henrich Marx Nad touto myšlienkou sa 4.11. zamýšľali naši deviataci, ktorí navštívili miesta zapísané čiernym písmom do histórie moderných dejín. Koncentračný tábor Osvienčim a Brezinka sa ako trpká spomienka a výstraha zachovali len vďaka preživším odvážlivcom, ktorí hrôzy tábora zažili […]

 
Projekt Tvoja správna voľba

Projekt Tvoja správna voľba

V rámci programu Európskej komisie „Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti“ bol schválený projekt s názvom „TVOJA SPRÁVNA VOĽBA“ zameraný na prevenciu kriminality, ktorý predložil v rámci výzvy odbor komunikácie a prevencie Prezídia Policajného zboru. Cieľom projektu je snaha o elimináciu trestnej činnosti pod vplyvom návykových látok a informovanie o […]

 
Koncert Eco Tour

Koncert Eco Tour

Dňa 26.10.2016 sa na našej škole konal koncert s enviromentálnou tematikou ECO TOUR. Thomas Puskailer a Martin Madej, ktorí boli sprievodcami a zároveň spevákmi a tanečníkmi, nám odovzdali nové poznatky o dôslednom separovaní odpadov a šetrení nielen vodou, ale aj elektrickou energiou. Mnohí žiaci pokladajú vystúpenie oboch spevákov za najlepšie […]

 

Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Už deväť rokov si žiaci 8. a 9. ročníka preverujú svoje schopnosti, zručnosti a vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry. 25.10.2016 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, v ktorom sa otestovali z gramatiky, schopnosti preštylizovať ukážku na iný jazykový útvar a nakoniec v ústnej časti – […]

 

Európsky deň rodičov a školy

Milí rodičia, starí rodičia, priatelia školy ! Srdečne Vás pozývame na Európsky deň rodičov a školy, ktorý sa tento rok uskutoční 27.10.2016 o 8:00 hodine. Touto akciou chceme podporiť efektívne zapojenie sa rodičov do vzdelávacieho procesu a naďalej vytvárať dobré partnerské vzťahy medzi školou a rodinou.  Tešíme sa na Vás. […]

 
Poďakovanie

Poďakovanie

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska sa touto cestou chce poďakovať vedeniu školy, pedagógom a žiakom za pomoc pri predaji pasteliek, ako aj za finančnú podporu. Naši žiaci počas hlavného zbierkového dňa vyzbierali spolu 205,49 eur. Získané finančné prostriedky budú použité na špeciálne kurzy zrakovo postihnutých ľudí. Ďakujeme.

 
Predstavenie Peter Black 3

Predstavenie Peter Black 3

Dňa 10.10.2016 sa naši mládežníci z ročníkov 7.- 9. zúčastnili už tradične divadelného predstavenia v anglickom jazyku jedného z našich najkvalitnejších hereckých súborov – Divadelného centra z Martina. Hra bola voľným pokračovaním predstavení Peter Black a Peter Black 2 „A new beginning.“ Tak ako sa predchádzajúce predstavenia tematicky točili okolo […]

 
Pozvánka

Pozvánka

V dňoch 11. a 12. októbra 2016 sa v priestoroch SOŠ na Ostrovského 1, Košice uskutoční aktivita venovaná proforientácii pod názvom „Správna voľba povolania – príležitosť k úspechu“, ktorej organizátorom je Košický samosprávny kraj – odbor školstva a spoluorganizátorom je Mesto Košice. Žiaci môžu v jeden deň na jednom mieste získať obrovské množstvo informácií […]

 
Vážení učitelia, vážení rodičia, milí žiaci!

Vážení učitelia, vážení rodičia, milí žiaci!

Slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 sa uskutoční 5. septembra o 8:00 hodine pred budovou našej školy. V novom školskom roku Vám prajeme najmä  pevné zdravie, veľa tvorivých síl a pracovný elán.

 
Ponuka krúžkov v školskom roku 2016-2017

Ponuka krúžkov v školskom roku 2016-2017

Milé naše deti, rozmýšľate čo s voľným časom po vyučovaní? Radi by ste tancovali, športovali, maľovali a učili sa nové zaujímavé veci? Tak neváhajte a vyberte si z ponuky krúžkov ten, ktorý Vás najviac zaujal. Prihlasovať sa môžete už od 5. septembra. Tak šup, šup za vedúcimi krúžkov, aby ste […]

 
Prázdniny :-)

Prázdniny :-)

Milé naše deti, prajeme Vám krásne, slnečné a hlavne zaslúžené prázdniny. Poriadne si oddýchnite a stretneme sa opäť 5. septembra 2016.

 
Darujte 2% z dane pre EDUCO n.o.

Darujte 2% z dane pre EDUCO n.o.

VÁŽENÍ RODIČIA, ešte stále neviete komu darovať svoje 2% z dane? DARUJTE ich svojim deťom, teda neziskovej organizácii EDUCO n.o. Bližšie informácie o neziskovej organizácii a inštrukcie o darovaní 2% nájdete vľavo pod tlačidlom 2% dane EDUCO, kde si môžete stiahnuť aj príslušné tlačivá. ĎAKUJEME