Dajme Debatiáde zelenú

„Testovanie 9 – áno alebo nie?“ To bola téma ukážkovej debaty, ktorú 28. júna 2016 na pôde našej školy predviedli stredoškolskí študenti takmer 50 žiakom 5. až 8. ročníka. Tí po úvodných informáciách o celoročnej postupovej súťaži známej pod názvom Debatiáda boli zvedaví najmä na jej pravidlá a priebeh. So záujmom sledovali dva súťažné tímy, ktorých rečníci sa v časovom limite snažili priniesť vlastné argumenty resp. vyvrátiť argumenty súpera. Po skončení ukážkovej debaty mohli žiaci vyjadriť aj svoj vlastný názor. A viacerým odvaha nechýbala.

S myšlienkou osloviť žiakov a pomôcť založiť klub Debatiády na našej škole prišiel náš bývalý žiak Milan Fedorik, ktorý sa debate venuje už tretí rok ako študent Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach.

Pred pár rokmi sa debatný program spájal predovšetkým so stredoškolákmi a následne vysokoškolákmi, v súčasnosti pokračuje iniciatíva Slovenskej debatnej asociácie zakladať kluby aj na úrovni základných škôl. A debatný program sa stáva stále populárnejším, lebo učí žiakov kriticky myslieť, prezentovať svoje názory, obhajovať vlastné myšlienky,získať všeobecný prehľad, ako aj schopnosť viesť dialóg a tímovo pracovať.Nadobudnuté praktické argumentačné a komunikačné zručnosti vedia žiaci uplatniť v každom predmete, neskôr aj v praktickom živote. A to je devíza, ktorá sa dá získať v modernej škole.

Ing. Eva MalaťákováOznam školskej jedálne

Oznamujeme všetkým stravníkom školskej jedálne, že z dôvodu účtovnej uzávierky sa dňa 29. 06. a 30. 06. 2016 na obed neprihlasuje ani neodhlasuje. Dňa 30. 06. 2016 sa obed bude podávať od 10.30 do 13.30 hod. Z obeda sa môžete odhlásiť najneskôr v utorok 28. 06. 2016 do 14.00 hod. Po tomto termíne odhlášky neprijímame. V prípade nejasností sa informujte u vedúcej školskej jedálne. Tel. číslo: 055/6444059

Za pochopenie ďakujem.

vedúca ŠJ – Verešová MáriaVyhodnotenie školského kola ARCHIMEDIÁDY

1. miesto: Daniel Opavský,7.B
2. miesto: Kristína Vavreková, 7.A
3. miesto: Nina Barčovská, 7.AVyhodnotenie matematickej súťaže KLOKAN

Na 2. stupni súťažilo 25 žiakov.
Najúspešnejší žiaci:
Patrik Pecha, 5.A
Dávid Kepič, 5.C
Lenka Stolárová, 5.C
Lara Mia Holéczyová, 6.C
Kristína Vavreková, 7.A
Nina Barčovská, 7.AVyhodnotenie matematického seminára MAKS

Na 2. stupni sa seminára zúčastnilo 17 žiakov.
Najúspešnejší žiaci:
Kristína Vavreková, 7.A
Nina Barčovská, 7.A
Martin Janoščák, 7.A 

Kalendár aktivít

Jún  2016
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
   
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30