Opäť sa môžeme pochváliť

Je pre našu školu veľkým potešením, že aj v tomto školskom roku sa umiestnili naši žiaci – víťazi školského kola súťaže Hviezdoslavov Kubín – na popredných miestach aj v okresnom kole. V silnej konkurencii sa umiestnili nasledovne:
Poézia
1. kateg. – Soňa Tomeková – 3.C II. miesto
3. kateg. – Branislav Lacko -   8.A III. miesto
Próza
1. kateg. – Dušan Vasilík – 3.C I. miesto
2. kateg. – Boris Lacko – 6.A   I. miesto  (Boris získal v krajskom kole súťaže Šaliansky Maťko výborné III. miesto)
Za vzornú reprezentáciu a šírenie dobrého mena našej školy im patrí veľká vďaka a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.
Mgr. M. AndraškováÚspešná reprezentácia!

11.4.2018 sa naši žiaci zúčastnili na obvodnom kole Biologickej olympiády kategórie E a urobili nám veľkú radosť. Takmer všetci získali hodnotné umiestnenia.
V odbornosti: botanika
1. miesto – Kristína Vavreková – 9.A
V odbornosti: zoológia
2. miesto –  Nina Pradeniaková – 6.A
3. miesto –  Lucia Gečanová – 6.A
V odbornosti : geológia
1. miesto – Jakub Spišák – 8.A
Ďakujeme za reprezentáciu a dúfame, že budú takto úspešní aj v krajskom kole, ktoré bude 9.5.2018.
RNDr. Dana MackováĎakujeme, darovali ste úsmev!

Ďakujeme všetkým, ktorí si uvedomili, že nie všetky deti majú to šťastie žiť v normálnych rodinách a sú preto odkázané na pomoc iných. Práve z tohto dôvodu sme radi, že naša zbierka pre detský domov mala odozvu a zapojili sa do nej deti, rodičia, ale i zamestnanci.
Chceme sa preto veľmi pekne poďakovať všetkým, ktorí si našli čas a vôľu pomôcť deťom bez rodín a urobiť im radosť. Časť vyzbieraného šatstva, hračiek a kníh sme venovali detskému domovu Zem detí a časť krízovému centru Dorka.
Vrelé poďakovanie zo strany detí a zamestnancov detského domova a krízového centra nás utvrdili v tom, že to, čo robíme, má zmysel a že v tom budeme i naďalej pokračovať.
PaedDr. Jana TeliškováDarujte nám 2% z dane

Vážení rodičia,

stále ste sa nerozhodli, komu darujete svoje 2% z dane? Darujte ich našej neziskovej organizácii EDUCO n.o. Hlavným cieľom použitia finančných prostriedkov je podpora výchovno-vzdelávacieho procesu v našej základnej škole. Bližšie informácie o neziskovej organizácii nájdete vľavo na karte 2% dane EDUCO. V prípade, ak sa rozhodnete pre našu neziskovú organizáciu a nechce sa Vám chodiť na daňový úrad, my to za Vás vybavíme, ale obe tlačivá teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením  nám doneste do 23. 04. 2018 (p. Danici Slašťanovej).

ĎakujemeZápis do 1. ročníka

Zápis do 1. ročníka sa uskutoční 6. apríla od 14:00 do 18:00 hod. a 7. apríla od 08:00 do 12:00 hod. Zoberte si so sebou rodný list dieťaťa a občiansky preukaz. Žiadosť o zápis do 1. ročníka si môžete stiahnuť TU. Žiadosť musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami.

Kritériá prijatia dieťaťa do 1. ročníka 

Kalendár aktivít

Apríl  2018
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
   
  1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30