Voľné pracovné miesto

Základná škola ponúka od 1. septembra 2016 voľné pracovné miesto na pozíciu Vychovávateľ/ka v Školskom klube detí. Bližšie informácie o ponúkanom pracovnom mieste tu.Prázdniny :-)

letoMilé naše deti, prajeme Vám krásne, slnečné a hlavne zaslúžené prázdniny. Poriadne si oddýchnite a stretneme sa opäť 5. septembra 2016.Dajme Debatiáde zelenú

„Testovanie 9 – áno alebo nie?“ To bola téma ukážkovej debaty, ktorú 28. júna 2016 na pôde našej školy predviedli stredoškolskí študenti takmer 50 žiakom 5. až 8. ročníka. Tí po úvodných informáciách o celoročnej postupovej súťaži známej pod názvom Debatiáda boli zvedaví najmä na jej pravidlá a priebeh. So záujmom sledovali dva súťažné tímy, ktorých rečníci sa v časovom limite snažili priniesť vlastné argumenty resp. vyvrátiť argumenty súpera. Po skončení ukážkovej debaty mohli žiaci vyjadriť aj svoj vlastný názor. A viacerým odvaha nechýbala.

S myšlienkou osloviť žiakov a pomôcť založiť klub Debatiády na našej škole prišiel náš bývalý žiak Milan Fedorik, ktorý sa debate venuje už tretí rok ako študent Gymnázia na Šrobárovej ulici v Košiciach.

Pred pár rokmi sa debatný program spájal predovšetkým so stredoškolákmi a následne vysokoškolákmi, v súčasnosti pokračuje iniciatíva Slovenskej debatnej asociácie zakladať kluby aj na úrovni základných škôl. A debatný program sa stáva stále populárnejším, lebo učí žiakov kriticky myslieť, prezentovať svoje názory, obhajovať vlastné myšlienky,získať všeobecný prehľad, ako aj schopnosť viesť dialóg a tímovo pracovať.Nadobudnuté praktické argumentačné a komunikačné zručnosti vedia žiaci uplatniť v každom predmete, neskôr aj v praktickom živote. A to je devíza, ktorá sa dá získať v modernej škole.

Ing. Eva MalaťákováOznam školskej jedálne

Oznamujeme všetkým stravníkom školskej jedálne, že z dôvodu účtovnej uzávierky sa dňa 29. 06. a 30. 06. 2016 na obed neprihlasuje ani neodhlasuje. Dňa 30. 06. 2016 sa obed bude podávať od 10.30 do 13.30 hod. Z obeda sa môžete odhlásiť najneskôr v utorok 28. 06. 2016 do 14.00 hod. Po tomto termíne odhlášky neprijímame. V prípade nejasností sa informujte u vedúcej školskej jedálne. Tel. číslo: 055/6444059

Za pochopenie ďakujem.

vedúca ŠJ – Verešová MáriaVyhodnotenie školského kola ARCHIMEDIÁDY

1. miesto: Daniel Opavský,7.B
2. miesto: Kristína Vavreková, 7.A
3. miesto: Nina Barčovská, 7.A 

Kalendár aktivít

August  2016
Pon Uto Str Štv Pia Sob Ned
   
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31